Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
28.11.11

Sint-Pauwels: De Schat in de Onderwereld Gratis download van "Mefisto" van Compagnie de Ballade 
(tekst: Patrick Bernauw / muziek & zang: Fernand Bernauw)


Achter een geheime deur in het kerkje van Sint-Pauwels vertrekt een onderaardse gang naar het kasteel Hof te Voorde, een paar kilometer verder op. Toen het slot in 1452 werd geplunderd, konden de edelman en zijn gezin door die gang ontkomen. En in 1566 bracht men, op de vlucht voor de Geuzen,  via de geheime gang een schat in veiligheid. Daarna raakte de geheime vluchtweg vergeten en in de zeventiende eeuw lag het hele kasteel al volledig in puin. Het werd heropgebouwd en ook verscheidene keren verbouwd, zodat men het spoor van de gang volkomen bijster raakte. Ondertussen bleef men zich wel herinneren dat de laatste heren van Voorde de gang bevolkten met slangen, padden en hagedissen om hun schatten te beschermen. En dat ze hem daarna dichtmetselden.

Omstreeks 1820, toen men aan de fundering voor een nieuw huis werkte, botste men opnieuw op de fameuze geheime gang. De eigenaars vonden het een prettig idee onder de grond naar de kerk en het kasteel te kunnen trekken, maar niemand was dapper genoeg om het inktzwarte hol in te kruipen. In het dorp verbleef op dat moment een rondzwervende Italiaanse straatmuzikant. Voor een flinke som wilde hij zich wel in het donkere gewelf wagen. Met zijn muziek zou hij het in de gang huizende ongedierte wel eens snel betoveren.

Nauwelijks was hij in de onderaardse pijp afgedaald, of er weerklonk zo'n mooie muziek dat al wie ze hoorde ontroerd werd. Hij waagde zich verder en de tonen werden zwakker en stierven ten slotte uit. De mensen legden hun oor tegen de grond en konden hem op die manier volgen tot ongeveer één derde van de weg was afgelegd. Bij de Warandebeek werd het doodstil. Men durfde elkaar niet aan te kijken en niemand waagde zich in de gang om na te gaan wat er met de Italiaan was gebeurd. Toen de avond viel, werd het gat terug dichtgemetseld en onder het zand bedolven. In stille nachten hoort men het ongedierte, dat de overmoedige muzikant ongetwijfeld met huid en haar verslond, nog knagen aan de geheime deur in de sacristie van de Sint-Pauwelskerk...

Wil je een verborgen schat vinden, dan doe je misschien toch beter een beroep op de beproefde techniek van 'de geest in de fles'. Sommige geesten, zoals Mefisto Mefistofeles, zijn tot het verrichten van allerlei wonderen in staat. Zij kunnen je bijvoorbeeld ook op het spoor zetten van een verborgen of verdwenen schat. Je hoeft ze alleen uit hun fles op te roepen, terwijl je met stijf dichtgeknepen ogen heel hard denkt aan wat je nu het liefst van al zou willen, en de hiernaast afgedrukte bezwering uitspreekt...

En natuurlijk moet je ook over een fles beschikken, waarin een geschikte geest bewaard wordt...
MEFISTO MEFISTOFELES

Kom nu geest, kom uit uw fles, 
Mefisto-Mefistofeles,
en help mij, help mij met mijn les,
Mefisto-Mefistofeles!

'k Heb getekend met mijn bloed,
Mefisto-Mefistofeles,
uw contract dat wonderen doet,
Mefisto-Mefistofeles!

Prins van Gramschap, Gulzigheid...
Prins van Hebzucht en van Nijd...
Schenk mij nu een gouden schat!
Stuur mij nu uw zwarte kat!

Maak mij knap en maak mij rijk,
Mefisto-Mefistofeles,
maak dat ik in de toekomst kijk,
Mefisto-Mefistofeles!

Ik roep u aan, 't is middernacht:
geef mij praal en geef mij pracht!
Boze Geesten en Tempeesten
en ook spoken met bleke knoken...

Kom nu maar, kom uit uw fles,
Mefisto-Mefistofeles...
En help mij, help mij met m'n les!
Kom nu maar... Kom!

 

Geen opmerkingen: