Posts

Posts uit 2012 tonen

Meest recente aflevering van de podcast Mysterieus België

Beste Wensen voor het Jaar 1 van de Nieuwe (Post) Maya Tijdrekening:

Afbeelding

Asse: Spookrijders / Affligem: Van Galgenberg tot Duivelsput

Afbeelding
Ik ontvang nu al een tijdje, via Facebook, zeer merkwaardige berichten van ene Filip Lovecraft , die te maken hebben met de streek waar ik woon: in Erembodegem, op de grens met Affligem, vlakbij Duivelsput en Galgenberg. Deze vijfde aflevering vind ik wel erg bijzonder, omdat hij hierin verwijst naar een luisterspel dat ik inderdaad nog gemaakt heb met het Onafhankelijk Radiofonisch Gezelschap Orage, in 1989, en dat toen inderdaad ook uitgezonden werd op Radio Katanga. Het oorspronkelijke scenario heb ik niet meer, en de opname is helaas ook verloren gegaan - maar blijkbaar heeft Filip Lovecraft er een transcriptie van gemaakt. Het thema, een onvervalste 'urban legend' van de spookachtige liftster, heb ik daarna hernomen in een BRT-luisterspel De Man met de Haak ,  waarin nog andere urban legends aan bod kwamen. Uiteindelijk zou het verhaal ook de kern van het jeugdboek Spookrijders vormen, dat in 1997 verscheen bij uitgeverij Davidsfonds-Infodok... en maakten we er met Co

Erembodegem / Affligem: Het Kasteel van Boechout

Afbeelding
Dit is de transcriptie van een radiodocumentaire, gemaakt door Patrick Bernauw in het kader van de reeks Fantastisch Vlaanderen van het Onafhankelijk Radiofonisch Gezelschap Orage, en uitgezonden op de Aalsterse vrije radio Katanga, in 1989. Zie ook: Legenden van Lovecraft . We lopen hier nu door een zogenaamde ‘zavelput’, in feite één van de vele zandsteengroeven op de grens van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant, die in het midden van de 18 de eeuw uitgeput raakten. Eeuwenlang hadden zij een mooie witte steen opgeleverd, waarmee heel wat gewijde bouwwerken werden gebouwd, zoals de Sint-Michielskathedraal van Brussel, de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch, de Sint-Martinuskerk van Aalst of de abdij van Affligem. Ze trokken steenkappers, beeldhouwers en werklui aan, tot zelfs uit Wallonië en Picardië, om de steen te ontginnen en te vervoeren. Zo kunnen ook heel wat  Romaanse toponiemen uit deze streek verklaard worden, zoals Mattein, Mazits of Mon

De Tombe van de Zwarte Vijver

Afbeelding
Geef toch toe, dat je van kindsbeen af een dromer bent geweest. Dat je zag en hoorde wat anderen niet konden zien of horen – doorschijnende wezens in het woud van je dromen, een stem in je hoofd die de jouwe niet was: nu eens was de stem van een man, dan weer die van een vrouw, een jongen, een meisje. Maar ze sprak altijd Engels, zodat jij de taal van Shakespeare al machtig was nog voor je de driewieler inruilde voor een echte fiets, en zonder één enkele les te krijgen. Je kon geen Engels schrijven en je durfde het niet spreken – omdat je het later ook niet wilde , is je accent altijd afschuwelijk gebleven –, maar je begreep alles wat de stemmen je vertelden. Bijvoorbeeld, hoe je voortdurend verdwaalde… … in realms apart from the visible world; spending my youth and adolescence in ancient and little known books, and in roaming the fields an

De Carrousel uit de Hel

Afbeelding
Mijn jonge vriend, U vraagt zich af wie ik ben, wie ik werkelijk ben, en wat mij drijft. U bent niet (meer) in staat mij op mijn woord te geloven. Dat begrijp ik. U hebt zelf te veel verhalen verzonnen en al te vaak uw fictie vermomd als een feit, om zonder meer geloof te hechten aan een correspondent die plotseling uit het niets is opgedoken en de naam Lovecraft draagt. Vandaar dat het mij zinvol lijkt, voordat ik een tip van de sluier oplicht over de taak die ons wacht, u een hard en onloochenbaar bewijs te verschaffen met betrekking tot de plaats waar ik mij bevind, meer bepaald dus de Brug van Einstein-Rosen. Al van kindsbeen af koestert u een gruwelijke – en voor iedereen onverklaarbare – aversie voor alles wat met de kermis te maken heeft. Onverklaarbaar voor iedereen, mijn jonge vriend – behalve voor u dan, en voor mij. Zelf slaagt u er doorgaans in het trauma uit uw kindertijd min of meer uit uw parate geheugen te verdringen. En breekt het onverhoopt toch door d

De Duivelsput te Affligem is een "Einstein-Rosen Brug"

Afbeelding
Op de Facebook-pagina van ene Filip Lovecraft verscheen vandaag deze merkwaardige boodschap:   Er bestaan op aarde extreem energetische plaatsen, waar men toegangspoorten kan creëren, of openen, naar andere dimensies. Door deze scheuren in het ruimte-tijd continuüm kunnen boven- en buitenaardse het universum waarin wij leven niet all een binnendringen, maar er ook uit verdwijnen. Een dergelijk poort naar andere dimensies, gevormd door wat in feite een kromming in het ruimte-tijd continuüm is, kennen we sinds 1935 als een ‘Einstein-Rosen Brug’ of een ‘wormgat’, en wordt tegenwoordig ook wel eens een ‘sterrenpoort’ genoemd. Het is niets anders dan een tunnel tussen verschillende gebieden in het heelal, waardoor data buiten tijd en ruimte kunnen worden doorgegeven. Het fenomeen werd al in 1921 theoretisch ontdekt door de Duitse wiskundige Hermann Weyl, in het kader van zijn onderzoek naar de eigenschappen van het elektromagnetisch veld. Aan deze poorten worden allerlei

Luister naar een Kleine Spookachtige Nachtmuziek...

Afbeelding
... in een berucht spookhuis in Brugge, met een muzikale geest als pianist, die best wel eens W.A. Mozart zou kunnen zijn: Kleine Spookachtige Nachtmuziek .

Van Galgenberg tot Duivelsput 3: Geluiden uit de Hel

Afbeelding
Lisa Lomé verdween spoorloos op 18 oktober 2012, "tussen Galgenberg en Duivelsput", tijdens opnames voor de serie "Urban Legends in Mysterieus België", een samenwerking tussen auteur Patrick Bernauw en de Belgian Paranormal Investigators (zie http://stadsspelen.blogspot.be/2012/10/urban-legends-in-mysterieus-belgie.html ). Later werd de MediaPlayer van Lisa Lomé aangetroffen in de Duivelsput. Hier was een zeer merkwaardige booschap op te horen, over een dwaallicht dat ze zou hebben gevolgd: http://www.bernauw.com/2012/10/van-galgenberg-tot-duivelsput-2-het.html De MediaPlayer werd vervolgens opnieuw achtergelaten op de plek waar het apparaatje was gevonden, en toen het werd opgehaald, bleek het deze boodschap te bevatten...

MP 3 Moordspel/Stadsspel/Hoorspel: Mysteries van het Duivelsteen, Gent

Afbeelding
Wat is er gebeurd met chansonnier Gerard de Duivel, die lang geleden spoorloos verdween? Pleegde hij zelfmoord? Werd hij vermoord? Is er nog wat anders aan de hand? Zijn vriend, de acteur Anton Cogen, stelt zovele jaren na datum een onderzoek in en verzamelt interviews, getuigenissen en covers van de liedjes van de "diabolische" zanger, die destijds - door omstandigheden - nooit op CD werden uitgebracht. Los jij het mysterie op? Dit is de "moorddiner"-versie van het moordspel, die gebracht kan worden in om het even welke locatie. Het enige dat je daarbij nodig hebt is deze MP3... en de oplossing natuurlijk. De MP3 Moordspel Mysteries van het Duivelsteen kan besteld worden via dit emailadres aan 53 euro. Er bestaat ook een stadsspel-versie, te spelen in Gent uiteraard; voor handleiding, draaiboek en meer info: hier !   Deze MP3 bevat de volgende items: 1./ Inleiding door Anton Cogen in het kader van een wandeling door het Patershol. 2./

Urban Legends in Mysterieus België

Afbeelding
  Urban Legends Investigated Samen met de Belgian Paranormal Investigators start Mysterieus België met een serie Urban Legends Investigated , waarbij we op mysterieuze, mystieke en mythische plaatsen in België een onderzoek instellen naar mogelijke paranormale activiteit, die met objectieve middelen kan aangetoond worden. Bestaat er met andere woorden een verband tussen tot de verbeelding sprekende historische feiten en/of hardnekkige legenden enerzijds, en het optreden van paranormale fenomenen anderzijds? Urban Legends worden beschouwd als de moderne variant van de aloude sagen en legenden, maar we zullen heus niet alleen in steden actief zijn. We gaan op zoek naar: Cold Spots. Een plek in een ruimte waar de temperatuur aanzienlijk verschilt van de temperatuur die elders heerst in dezelfde ruimte. (Een entiteit heeft immers energie nodig om zich te manifesteren, en deze energie wordt uit de omgeving gehaald, zodat de temperatuur daalt. Soms is het temperatuurverschil

Audio documentaire Belgische Ufo-golf 90'

Afbeelding
Op deze link is een interessant luisterspel - of noem het een audio documentaire - terug te vinden, over de Belgische UFO-golf van 1990, gemaakt door Nick Bogaerts en Delfien Raymakers: Luisterspel Belgische Ufo-golf 90' (Nick Bogaerts & Delfien Raymakers) In het Nederlands zouden we een UFO overigens ook een OVO kunnen noemen (Ongeïdentificeerd Vliegend Object), en afgelopen zomer was er zo één te zien boven de fabrieksterreinen van Schotte, in Aalst. De foto is van Marc Boms .

Affligem: Het Wondervogeltje

Afbeelding
Vuur, sta stil!   Volgens sommigen zou de Kluiskapel van Affligem een restant zijn van de 'eerste Affligem abdij', gesticht door Sint-Ursmarus, die in het begin van de achtste eeuw in onze streken het evangelie verkondigde. Bij een machtige oude eik en een bron bouwde hij een kluis.  Anderen situeren de stichting van de Kluiskapel op de Boekhoutberg. Bos en kapel waren hoe dan ook al in het bezit van de abdij van Affligem, toen die een tweede keer, en nu officieel, gesticht werd in de elfde eeuw. Waarschijnlijk werd de kapel gebouwd voor monniken die zich tijdens het vesten wilden terugtrekken als kluizenaars. In 1758 werd de kapel vernieuwd; wat er nu nog staat, is het koor van dat gebouw. In de tweede helft van de 20ste eeuw, toen de kapel totaal vervallen was, werd ze gerestaureerd door de “Vrienden van de Kluis”, en door de Vlaamse Toeristenbond voorzien van twee prachtige glasramen, van Frits en Monica Kieckens, die een paar straffe abdijlegenden uitbeelden. Op h

Affligem: Van Galgenberg tot Duivelsput

Afbeelding
De vervloekte Duivelsputten   De Duivelsputten, gelegen op de grens van Erembodegem en Affligem (en van het vroegere graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant) zijn in feite niets anders dan eeuwenoude  zandsteengroeven, die een mooie witte steen opleverden waarmee onder meer 'heilige' bouwwerken als de eerste abdij van Affligem of de Sint-Martinuskerk van Aalst werden opgetrokken. De zandsteengroeven trokken steenkappers, beeldhouwers en werklui aan, tot zelfs uit Wallonië en Picardië, voor de ontginning en het vervoer van de zandsteen. Op die manier kunnen ook heel wat  Romaanse toponiemen uit de streek verklaard worden, zoals Mattein, Mazits of Montil. In het midden van de 18de eeuw waren de groeven uitgeput, maar de Duivelsputten en de hele Boekhoutberg getuigen nog steeds van de bedrijvigheid van weleer. Hun naam hadden de Duivelsputten te danken aan de lijken van de misdadigers, die op het nabije Galgenveld werden opgeknoopt, en gedumpt op

Muzikaal Moordspel Podcast in Mysterieus België