Posts

Posts uit maart, 2010 weergeven

De Engel van Bergen (Mons)

Afbeelding
Op een warme zomeravond in een restaurant op de Grand Place
zaten we nog wat te praten
en zoals dat toen gebruikelijk was
vertelde iemand een verhaal:

“Het was op elf november van het jaar achttien,
de oorlog was bijna voorbij.
Tegen de ochtend aan stond ik voor mijn raam en zie:
daar sloop een man langszij.
Een bajonet glom tegen de lange blinde muur
en een Canadees die kroop over de grond.
Naar het noorden, naar de Duitsers, naar het huis van mijn buur
waar Café des Princes vroeger stond.

Dit was het teken waarop iedereen zo lang had gewacht.
De bevrijding was aangebroken.
Plots klonk de beiaard zachtjes in de nacht
en vreugdevuren werden aangestoken.
Het zou de beiaardier wel zijn die speelde
ter ere van wie ons kwam bevrijden,
het lied van de Engelen dat nooit verveelde,
Engelen die hun witte vleugels spreiden.

En daarbuiten in het ochtendlicht zag ik wat vreemds op het plein:
soldaten sliepen uitgeput
en omdat de oorlog nu toch gauw voorbij moest zijn
dansten burgers om hen heen…

Jan Baptist Van Helmont, een alchemist in Brussel

Afbeelding
Net voor zijn dood in 1644 voltooide Jan Baptist Van Helmont het beroemde tractaat “Ortus Medicinae” dat een ware omwenteling teweeg bracht in de geschiedenis van de geneeskunst. Maar zijn ideeën brachten hem ook in contact met de Inquisitie en deden hem zelfs in de gevangenis belanden. Tot een engel aan hem verscheen, die hem opdroeg door Europa te reizen en de geneeskunst te beoefenen bij wijze van liefdadig werk. In Beieren trad Van Helmont toe tot de rangen van het geheim genootschap der Rozenkruisers, die zijn fascinatie voor de alchemie voorgoed opwekten…

Terug in Brussel, meer bepaald in Vilvoorde, richtte Van Helmont een laboratorium in. Op zijn voorspraak werd een zekere Butler vrijgelaten uit de gevangenis. Om hem te bedanken schonk de Ier hem een steen, die niet alleen miraculeuze krachten bezat, maar die Van Helmont ook gebruikte om 9 ons en 6 gros kwik te veranderen in goud… en dit in de aanwezigheid van verscheidene getuigen! Zijn succesvolle experiment maakte hem zo bero…

Nieuw stadsspel te Brussel: De Steen der Wijzen

Afbeelding
Welkom in Brussel, hoofdstad van alchemisten en vrijmetselaars. Welkom in een stad waar de stenen spreken… in twee talen.Alchemisten uit vroeger tijden zochten de Steen der Wijzen, die hen moest toelaten onedele metalen om te zetten in edele metalen, en waardoor ze ook “het vloeibaar goud” zouden vinden, het aqua vita, het Elixir van het Eeuwige Leven… Sinds de middeleeuwen hebben alchemisten en vrijmetselaars hun geheimen achtergelaten in de stenen van de stad.
Wil u de 7 Mysteries van de Steen der Wijzen ontsluieren en een ware “ingewijde” worden? Laat mij dan uw gids wezen op het pad van de geheime kennis. Weet echter dat het met succes beëindigen van het Magnum Opus of het Grote Werk alleen is weggelegd voor hem of haar die zich de moeite getroost de in steen geschreven geheimen te ontcijferen…
Slaagt u erin de 7 Mysteries te doorgronden en de 12 Werken tot een goed einde te brengen? Verdient u het vloeibaar goud?


Laten we verzamelen blazen in de kiosk van het Warandepark, ook beken…

Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
Mysterieus België - Bol.com Top 10: