Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
31.3.10

De Engel van Bergen (Mons)Op een warme zomeravond in een restaurant op de Grand Place
zaten we nog wat te praten
en zoals dat toen gebruikelijk was
vertelde iemand een verhaal:

“Het was op elf november van het jaar achttien,
de oorlog was bijna voorbij.
Tegen de ochtend aan stond ik voor mijn raam en zie:
daar sloop een man langszij.
Een bajonet glom tegen de lange blinde muur
en een Canadees die kroop over de grond.
Naar het noorden, naar de Duitsers, naar het huis van mijn buur
waar Café des Princes vroeger stond.

Dit was het teken waarop iedereen zo lang had gewacht.
De bevrijding was aangebroken.
Plots klonk de beiaard zachtjes in de nacht
en vreugdevuren werden aangestoken.
Het zou de beiaardier wel zijn die speelde
ter ere van wie ons kwam bevrijden,
het lied van de Engelen dat nooit verveelde,
Engelen die hun witte vleugels spreiden.

En daarbuiten in het ochtendlicht zag ik wat vreemds op het plein:
soldaten sliepen uitgeput
en omdat de oorlog nu toch gauw voorbij moest zijn
dansten burgers om hen heen.
En ik ging naar de klokkentoren
waar ik de beiaardier bedanken wou
en toen kwam ik helemaal boven
en ik zag een hemels witte vrouw.

Een engel, een engel, helemaal in het wit
en toen was ze al weg, in een flits -
Maar de beiaard die ging door met spelen
en de muziek die stopte niet…Voor een fotozoektocht/stadsspel in Mons (Bergen)
opgebouwd rond de Engelen van Mons, zie:

Doe-het-Zelf Pakket "Het Mysterie van Mons"
of voor u georganiseerd met 1 spelleider.

Met actrice Lynn Van Royen
als de Engel.

26.3.10

Jan Baptist Van Helmont, een alchemist in BrusselNet voor zijn dood in 1644 voltooide Jan Baptist Van Helmont het beroemde tractaat “Ortus Medicinae” dat een ware omwenteling teweeg bracht in de geschiedenis van de geneeskunst. Maar zijn ideeën brachten hem ook in contact met de Inquisitie en deden hem zelfs in de gevangenis belanden. Tot een engel aan hem verscheen, die hem opdroeg door Europa te reizen en de geneeskunst te beoefenen bij wijze van liefdadig werk. In Beieren trad Van Helmont toe tot de rangen van het geheim genootschap der Rozenkruisers, die zijn fascinatie voor de alchemie voorgoed opwekten…


Terug in Brussel, meer bepaald in Vilvoorde, richtte Van Helmont een laboratorium in. Op zijn voorspraak werd een zekere Butler vrijgelaten uit de gevangenis. Om hem te bedanken schonk de Ier hem een steen, die niet alleen miraculeuze krachten bezat, maar die Van Helmont ook gebruikte om 9 ons en 6 gros kwik te veranderen in goud… en dit in de aanwezigheid van verscheidene getuigen! Zijn succesvolle experiment maakte hem zo beroemd dat zowel de prinsbisschop van Luik als keizer Rudolf II van zijn diensten gebruik wilden maken. Maar Van Helmont verkoos het zich verder te wijden aan zijn studies en de pest te bestrijden…


De legeringen die Van Helmont in zijn laboratorium verkreeg, deden hem rotsvast geloven in de alchemistische transmutatie van de materie. Hij was er ook van overtuigd dat hij, dankzij zijn “Werk van Wijsheid”, niet meer of minder dan “het universele geneesmiddel” had gevonden. Maar hij hoedde er zich wel voor dit te openbaren, want hij wilde geen parels voor de zwijnen gooien… Uit deze kleine fotoreeks blijkt evenwel overduidelijk dat hij blijkbaar niet alleen de Steen der Wijzen heeft gevonden, die lood kan omzetten in goud, maar ook het aqua vita, of het Elixir van het Eeuwige Leven...
Wil jij in Brussel ook een fotozoektocht ondernemen, op schattenjacht gaan en een poging doen om de Steen der Wijzen op te sporen in het kader van een spannend teambuilding stadsspel? Vraag dan vrijblijvend alle info hier!


12.3.10

Nieuw stadsspel te Brussel: De Steen der Wijzen

Welkom in Brussel, hoofdstad van alchemisten en vrijmetselaars. Welkom in een stad waar de stenen spreken… in twee talen.
Alchemisten uit vroeger tijden zochten de Steen der Wijzen, die hen moest toelaten onedele metalen om te zetten in edele metalen, en waardoor ze ook “het vloeibaar goud” zouden vinden, het aqua vita, het Elixir van het Eeuwige Leven… Sinds de middeleeuwen hebben alchemisten en vrijmetselaars hun geheimen achtergelaten in de stenen van de stad.

Wil u de 7 Mysteries van de Steen der Wijzen ontsluieren en een ware “ingewijde” worden? Laat mij dan uw gids wezen op het pad van de geheime kennis. Weet echter dat het met succes beëindigen van het Magnum Opus of het Grote Werk alleen is weggelegd voor hem of haar die zich de moeite getroost de in steen geschreven geheimen te ontcijferen…

Slaagt u erin de 7 Mysteries te doorgronden en de 12 Werken tot een goed einde te brengen? Verdient u het vloeibaar goud?Laten we verzamelen blazen in de kiosk van het Warandepark, ook bekend als het Park van Brussel. Het werd destijds ontworpen door de vrijmetselaars, die in meer dan één opzicht spiritueel verwant waren aan de alchemisten. Sinds 1778 is het Warandepark een Tempel in Open Lucht, gewijd aan de Grote Bouwmeester. Hier is het dat ik een tijdje geleden een map met gravures vond, blijkbaar daterend uit de Belle Epoque, getiteld "De 7 Mysteries van de Steen der Wijzen"… 
Meer info over dit nieuwe stadsspel naar een scenario van Patrick Bernauw en in een vormgeving van Marc Borms? Wenst u het zelf  te organiseren en te spelen met een doe-het-zelf pakket, of hebt u het liever helemaal voor u georganiseerd en gespeeld met 1 spelleider?