Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
23.5.12

Jean Ray / John Flanders 125 jaar!De Vriendenkring Jean Ray viert op zaterdag 7 juli, vanaf 11 uur... en de hele dag lang... de 15ste verjaardag van hun held, ook bekend als John Flanders, in Gent. Het centrum van de festiviteiten is het ex-Arca-theater Tinnenpot, in de Tinnenpotstraat 21. Op het programma staan vertellingen van Jean Ray in het Frans en in het Nederlands, door Anton Cogen en Gérard Gille, en een interactief moordspel/stadsspel van en met Patrick Bernauw, Anton Cogen en Conny Malfliet, Het Maeterlinck Mysterie.  

In het kader van dit mysteriespel spelen niet alleen de Gentse Nobelprijswinnaar Literatuur Maurice Maeterlinck en de actrice Georgette Leblanc een belangrijke rol, maar ook zal bij deze gelegenheid met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het gestolen paneel De Rechtvaardige Rechters teruggevonden worden. In zijn hoedanigheid van "dagbladreporter" heeft John Flanders trouwens uitgebreid verslag uitgebracht over "de roof van de eeuw"... en zelfs een niet onbelangrijke onderzoekspiste geopend, die inderdaad met Maurice Maeterlinck te maken had.

Naar aanleiding van deze verjaardag wordt door de Vriendenking ook een speciaal herdenkingsboek gepubliceerd: Jean Ray (John Flanders) – Dossier 125, met oorspronkelijk en zeldzame teksten, foto’s, diverse reportages, eerbetuigingen, brieven, oorspronkelijke documenten, enz. Een dvd met kortfilms (L’homme qui osa, La Choucroute, La Maison des Cigognes) zal ter beschikking gesteld worden, evenals de officiële dubbele dvd van Malpertuis (met alle ondertitelde versies en de extra’s als interviews, kortfilm,...) en de vertaling door Hubert Lampo

17.5.12

Een Foto Quiz in Mysterieus België


Vzw de Scriptomanen organiseert een wedstrijd voor het schrijven van het mooiste "Lofdicht voor de Yzeren Keizer". Dit Lofdicht dient geïntegreerd te kunnen worden in de productie De Bende van de Boonaparten, een schelms muziek- en verteltheater dat deel uitmaakt van het Gentse Feesten Festival "in de geest van Louis Paul Boon", BoonApartival.

De Nederlandse dichter Gerard Scharn schreef 13 Lofdichten voor de Yzeren Keizer en werd daarmee  door de Majesteitelijke Jury geselecteerd als Kandidaat Loflijkste Lofdichter van het Jaar 2012. Wij stellen hierbij graag drie van zijn werken voor aan het grote publiek en verbinden daar op onze beurt een kleine Wedstrijd aan... Wie er als eerste in slaagt ons hier mee te delen in welke Belgische steden de foto's genomen zijn die werden gebruikt ter illustratie van zijn lofdichten, ontvangt 2 vrijkaarten voor een voorstelling van De Bende van de Boonaparten. Hier is dus een kleine Foto Quiz in Mysterieus België: welke stad hoort bij welk gedicht?(klik op de foto voor een groter beeld)

10.5.12

Brussel: Dat vervloekte stadhuis!
Het stadhuis op de Brusselse Grote Markt werd gedeeltelijk ontworpen door de architect Jan van Ruysbroeck. Nadat de linkervleugel was voltooid, begon men met het bouwen van de toren en de voorbereidingen voor de rechtervleugel. De grond bleek daar echter  zo moerassig dat het onmogelijk was de rechtervleugel identiek aan de linker op te trekken. De toren zou dus niet netjes in het midden komen.

Dat vond Jan van Ruysbroeck een lelijke streep door zijn rekening. Bovendien kwam er ook steeds minder geld vrij voor zijn bouwwerk. Hij bracht slapeloze nachten door... en op zo’n nacht moet hij radeloos uitgeroepen hebben dat hij nog liever zijn ziel zou verkopen aan de Duivel dan een onvoltooid stadhuis na te laten. 
Korte tijd later ontmoette hij een monnik. In de donkere holte onder zijn kap leken zijn ogen wel gloeiende bollen. ‘Jij bent Jan van Ruysbroeck, nietwaar? En je hebt geldgebrek, is het niet zo? Misschien kunnen we wel tot een overeenkomst komen... Je hoeft alleen dit contract te tekenen...’

Jan begreep best dat hij met de Duivel te maken had, maar zijn verlangen om een volmaakte toren achter te laten overtrof zijn vrees. Hij stemde dus toe, op voorwaarde dat hij het gebouw zo kon afwerken, dat de toren netjes in het midden kwam. ‘Je vraagt het onmogelijke, Jan van Ruysbroeck!’ antwoordde de monnik. ‘Maar ik beloof je dat de toren heel hoog in de lucht zal stijgen en dat je naam eeuwig zal leven!’

Korte tijd later priemde de toren inderdaad hoog in de lucht. Jan wilde nu beginnen met het leggen van de grondvesten voor de rechtervleugel, maar een modderkolk vertraagde de werkzaamheden. Ondertussen bleef de monnik hem ook aanmanen zich in regel te stellen met zijn deel van het contract. Op een maanloze nacht kwam de architect zijn gruwelijke verplichting na: hij verhing zich aan de gevel van zijn huis...
De zoon zette het werk van zijn vader verder, maar de rechtervleugel bleef veel korter dan de linker en de toren kwam nooit netjes in het midden te staan. Op die toren, gebouwd met het goud van de Duivel, zou een vloek rusten die echter tot op de dag van vandaag nog niet toegeslagen heeft...Uit het stadsspel in Brussel De Steen der Wijzen:5.5.12

Ongewoon Vliegend Object van het type Luchtkasteel boven Schotte, Aalst

 OVO = Ongewoon Vliegend Object
Schotte = aan de Kapellekensbaan, Aalst
Foto genomen door www.embee.be ‘k Heb een luchtkasteel zien vliegen             
met de Yzeren Keizer in,                              
 rond zijn eigen Kathedraalst
vloog hij daar in wijzerzin.
                                      
“Haal hem benee! Haal hem benee!                    
Haal hem benee!” riep de Boonaparte Pé.
En hij kwam benee, hij kwam benee,
hij kwam benee bij de Boonaparte Pé.
 
En de Keizer kreeg een klop                         
boven op zijn ijzeren kop
want de Boonaparte Bende
zat er helegans bovenop.

“Da’s uw straf! Da’s uw straf!
 Ge danst geen poloneis op Boonapart zijn graf.
 Da’s uw straf! Da’s uw straf!
 Ge danst geen poloneis op Boonapart zijn graf."

Geef hem zijn eer terug
of wij slaan een bult uit uwe rug                                
en met uw keizerlijke pin
dendert gij de diepte in.

"Da’s uw straf! Da’s uw straf!
Ge danst geen poloneis op Boonapart zijn graf.
As ge ‘t mor wet! As ge ‘t mor wet!
Wie heeft hier na de boeëne gefret?"BoonApartival:

De Bende van de Boonaparten
in het Hof van Mirakelen
(ook bekend als de Parnassus)
Alle info hier!