Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
28.11.11

Sint-Pauwels: De Schat in de Onderwereld Gratis download van "Mefisto" van Compagnie de Ballade 
(tekst: Patrick Bernauw / muziek & zang: Fernand Bernauw)


Achter een geheime deur in het kerkje van Sint-Pauwels vertrekt een onderaardse gang naar het kasteel Hof te Voorde, een paar kilometer verder op. Toen het slot in 1452 werd geplunderd, konden de edelman en zijn gezin door die gang ontkomen. En in 1566 bracht men, op de vlucht voor de Geuzen,  via de geheime gang een schat in veiligheid. Daarna raakte de geheime vluchtweg vergeten en in de zeventiende eeuw lag het hele kasteel al volledig in puin. Het werd heropgebouwd en ook verscheidene keren verbouwd, zodat men het spoor van de gang volkomen bijster raakte. Ondertussen bleef men zich wel herinneren dat de laatste heren van Voorde de gang bevolkten met slangen, padden en hagedissen om hun schatten te beschermen. En dat ze hem daarna dichtmetselden.

Omstreeks 1820, toen men aan de fundering voor een nieuw huis werkte, botste men opnieuw op de fameuze geheime gang. De eigenaars vonden het een prettig idee onder de grond naar de kerk en het kasteel te kunnen trekken, maar niemand was dapper genoeg om het inktzwarte hol in te kruipen. In het dorp verbleef op dat moment een rondzwervende Italiaanse straatmuzikant. Voor een flinke som wilde hij zich wel in het donkere gewelf wagen. Met zijn muziek zou hij het in de gang huizende ongedierte wel eens snel betoveren.

Nauwelijks was hij in de onderaardse pijp afgedaald, of er weerklonk zo'n mooie muziek dat al wie ze hoorde ontroerd werd. Hij waagde zich verder en de tonen werden zwakker en stierven ten slotte uit. De mensen legden hun oor tegen de grond en konden hem op die manier volgen tot ongeveer één derde van de weg was afgelegd. Bij de Warandebeek werd het doodstil. Men durfde elkaar niet aan te kijken en niemand waagde zich in de gang om na te gaan wat er met de Italiaan was gebeurd. Toen de avond viel, werd het gat terug dichtgemetseld en onder het zand bedolven. In stille nachten hoort men het ongedierte, dat de overmoedige muzikant ongetwijfeld met huid en haar verslond, nog knagen aan de geheime deur in de sacristie van de Sint-Pauwelskerk...

Wil je een verborgen schat vinden, dan doe je misschien toch beter een beroep op de beproefde techniek van 'de geest in de fles'. Sommige geesten, zoals Mefisto Mefistofeles, zijn tot het verrichten van allerlei wonderen in staat. Zij kunnen je bijvoorbeeld ook op het spoor zetten van een verborgen of verdwenen schat. Je hoeft ze alleen uit hun fles op te roepen, terwijl je met stijf dichtgeknepen ogen heel hard denkt aan wat je nu het liefst van al zou willen, en de hiernaast afgedrukte bezwering uitspreekt...

En natuurlijk moet je ook over een fles beschikken, waarin een geschikte geest bewaard wordt...
MEFISTO MEFISTOFELES

Kom nu geest, kom uit uw fles, 
Mefisto-Mefistofeles,
en help mij, help mij met mijn les,
Mefisto-Mefistofeles!

'k Heb getekend met mijn bloed,
Mefisto-Mefistofeles,
uw contract dat wonderen doet,
Mefisto-Mefistofeles!

Prins van Gramschap, Gulzigheid...
Prins van Hebzucht en van Nijd...
Schenk mij nu een gouden schat!
Stuur mij nu uw zwarte kat!

Maak mij knap en maak mij rijk,
Mefisto-Mefistofeles,
maak dat ik in de toekomst kijk,
Mefisto-Mefistofeles!

Ik roep u aan, 't is middernacht:
geef mij praal en geef mij pracht!
Boze Geesten en Tempeesten
en ook spoken met bleke knoken...

Kom nu maar, kom uit uw fles,
Mefisto-Mefistofeles...
En help mij, help mij met m'n les!
Kom nu maar... Kom!

 

22.11.11

Gent: De Onthoofdingsbrug"De Onthoofdingsbrug" van Compagnie de Ballade
Tekst: Patrick Bernauw / Muziek: Fernand Bernauw
Zang: Amaryllis Temmerman


Het Bijloke museum in Gent bezit een schilderij, in 1608 vervaardigd door een zekere Pieter Pieters. Op dat werk ziet men een jonge beul, die zijn eigen vader op de Onthoofdingsbrug bij het Gravensteen wil terechtstellen. Maar zijn zwaard breekt in twee stukken...

Sommige Gentenaren beweren dat de oude beul het volgende commentaar had op deze gebeurtenis: 'Mijn zoon is nu eenmaal een lamstraal. Hij viel altijd flauw als ik hem de fijne kneepjes van ons vak wilde bijbrengen. En zijn voetenwerk heeft nooit gedeugd. Waarschijnlijk is hij nu te hoog opgesprongen en heeft hij met zijn zwaard een met ijzer beslagen balk geraakt. Zelfs het beste wapen kan dit niet hebben.'

Maar dit is wellicht een verzinsel. De waarheid is dat in 1371 een vader en zijn zoon veroordeeld werden omdat ze zich verzet hadden tegen graaf Lodewijk van Male. Hij wilde wel eens weten welke liefde het grootst was: die van een ouder voor zijn kind, of die van een kind voor een ouder. De graaf stelde de vader en zijn zoon toen voor de verscheurende keuze, waarover meer verteld wordt in dit gedicht. Maar God kwam tussenbeide en sprak een 'Godsoordeel' uit...
DE ONTHOOFDINGSBRUG

Twee edellieden, vader en zoon,
hadden de graaf zeer beledigd.
Hij riep hen beiden voor zijn troon
en sprak hen toe op harde toon:

'Als ik één van u genade verleen
en één van u in leven laat,
dan is 't op deze voorwaarde alleen:
dat hij de ander 't hoofd afslaat.'

Vader en zoon, zij gingen naar de brug,
die lag daar bij het Gravensteen.
Voor vader en zoon was geen weg terug,
hun klacht ging door merg en been.

'Vader mijn vader,' zo zei de zoon,
'buigt gij dan nu het oude hoofd.' -
'Sla nu toe en sla zonder schroom,'
sprak de vader als verdoofd.

De zoon, hij hief het zwaard voor de slag,
maar de bliksem die sloeg plotseling toe,
en 't was geen hoofd dat aan zijn voeten lag,
want het metaal was moe, zo moe.

Door God was het zwaard gebroken in twee,
daar op de Onthoofdingsbrug.
En voor de wrede graaf van 't Gravensteen
was er geen weg terug:

Vader en zoon hielden een groot banket,
daar op de Onthoofdingsbrug.
Er werd geen hoofd op tafel gezet,
daar op de Onthoofdingsbrug.13.11.11

Beselare: het HeksendorpBeselare, een dorpje tussen Ieper en Menen, is een heus heksendorp. Op ieder onpaar jaar, op de laatste zondag van juli, trekt er dan ook nog steeds een heuse heksenstoet door het dorp.

Omstreeks 1700 overleed Dokke van Beke. Niemand durfde de pastoor te halen om haar tijdens haar laatste uren bij te staan. Aan haar bed zat immers een zwarte geit. Toen een handvol buren toch de moed vond om haar huisje te betreden, vond men de heks dood op haar bed, het hoofd achterstevoren op haar lichaam. De Duivel had haar de nek omgedraaid. Iemand maakte een kruisteken en nam de muts van Dokke van haar hoofd. Toen vloog de Duivel sissend onder de muts vandaan, een ondraaglijke stank van solfer en brandend pek achterlatend.

De meest beruchte heks van Beselare was echter Jozefa Bubbels, korweg 'Sefa' genaamd. 'Het was de laatste zondag van juli 1750, ik herinner het mij nog als de dag van gisteren,' vertelde een ooggetuige over haar begrafenis. 'De lucht zat vol zware donderwolken, maar dat belette niet dat het dorp zwart liep van 't volk toen men Sefa ging begraven. De grote zware kist werd op de wagen geschoven en de koetsier van 't kasteel, in vol ornaat, mende het paard dat een rouwkleed droeg en het wapenschild van de markies. Achter de kar aan liepen alle heksen van Beselare naar het kerkhof toe, waar de kist werd neegelaten in een gapende put. Maar de koorden braken en de kist viel in de put, en toen kraakte de donder en een bliksemflits knetterde recht in 't Steenuilbos, waar het huisje van Sefa stond. En in een handomdraai stond alles daar in lichterlaaie en vlogen de verschrikte steenuilen krassend weg. En ze zijn hier nooit teruggekeerd...'

Nog tot in 1905 werd in Beselare ook een Vliegende Geit waargenomen. Eerst hoorde je bij de Keiberg dan een klagend geblaat, dat nu eens dichterbij klonk, dan weer verder op. Dat duurde zo dagenlang. De bewoners van de omliggende dorpen werden op de hoogte gebracht en liepen 's avonds de velden in om uit te kijken naar de Vliegende Geit. Men haalde er politie en rijkswacht bij om de velden, die net bezaaid waren, te beschermen. Enkele dagen later heeft men toen een zeldzame vogel geschoten, en toen was het uit met dat geblaat.  
Luister hier naar
: Volle Maan (gratis download)

5.11.11

Stadsspel + Kookworkshop = Teambuilding Wereldkeuken "Cuisine Cayenne"
Cuisine Cayenne is een culinair stadsspel, gecombineerd met een actieve kookworkshop. Het thema is de wereldkeuken. 

Dankzij de ontdekkingsreizigers proefde Europa vanaf de vijftiende eeuw van heel wat onbekende voedingsmiddelen. Een opwekkend drankje dat vanuit Ethiopië via de Arabieren tot bij ons kwam, is nu ons dagelijks kopje koffie. Een knol uit de Andes is de oorsprong van onze ‘typisch Belgische’ frieten.

De deelnemers worden verdeeld in teams. Door opdrachten uit te voeren, komt elk team op verschillende locaties terecht, waar het telkens een ingrediënt uit de wereldkeuken aantreft. Tijdens het spel krijgen de deelnemers via een audioset tekst en uitleg bij de ingrediënten, de cultuur waar ze vandaan komen en de weg die ze hebben afgelegd om hier ‘ingeburgerd’ te geraken. (Wist je bijvoorbeeld dat de cacaoboon eerst een betaalmiddel was, later een bittere drank voor het chique volk en pas in de negentiende eeuw een bron van chocolade?)

Als een team alle ingrediënten heeft verzameld, keert het met een boodschappentas vol exotisch lekkers terug naar de Qarfa. Daar is de kokkin al begonnen met de voorbereiding van een heerlijk menu uit de wereldkeuken. Uiteraard helpen de deelnemers actief mee aan de bereiding. Aan de kookpotten krijgen ze extra  uitleg over de ingrediënten.  

Cuisinne Cayenne legt uitdrukkelijk de link met de producten van eerlijke handel of FairTrade. 


Cuisine Cayenne


 Duur van het spel + het koken van jouw exotisch potje + het opeten van dit heerlijke gerecht uit de wereldkeuken: ca. 3 tot 4 uur.

Prijs voor organisatie van het spel + eten & drankjes, exclusief BTW:
20-25 deelnemers: vanaf 60 euro per persoon
26-30 deelnemers: vanaf 55 euro per persoon
31-40 deelnemers: vanaf 50 euro per persoon

Op dit moment is deze Cuisine Cayenne Formule nog alleen beschikbaar in Aalst en voor maximum 40 deelnemers. We maken u echter ook graag een offerte op maat, voor meer deelnemers, of op een locatie van uw keuze in Vlaanderen.