Posts

Posts uit augustus, 2017 tonen

Meest recente aflevering van de podcast Mysterieus België

Als de geesten spreken... een paranormaal literair experiment van Patrick Bernauw

Afbeelding
Is het mogelijk... in contact te treden met de wereld der geesten, en aan "channeling" te doen door de techniek van "blackout poetry" (stiftgedichten) te hanteren? Patrick Bernauw testte het uit in een leegstaand huis, en brengt verslag uit van zijn (?) wedervaren in Malemort/Blackout , waaruit hier 3 fragmenten volgen: de kaars uitgeblazen die maar diende om duisternissen zichtbaar te maken en z i e : de bedhemel roerde onder het een of het ander helsch werktuig, bestemd om te versmachten een ijskoude adem wreef tegen mijn gelaat. Ik zocht niet meer te raden of ik met een lichaam of met een geest te doen had     Een koele wind raakte mijn aangezicht. Ik dacht aan u, stak de armen uit, en kwam niets tegen. Ik gevoelde nochtans dat een lichaam vóór mij vluchtte, licht en ledig, naakt, koud zoals gij het verlaten hadt. Ik zag in de duisternis twee oogen die mij aanstaarden van in den bedoomden sp

Muzikaal Moordspel Podcast in Mysterieus België