Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
29.10.12

Van Galgenberg tot Duivelsput 3: Geluiden uit de Hel


Lisa Lomé verdween spoorloos op 18 oktober 2012, "tussen Galgenberg en Duivelsput", tijdens opnames voor de serie "Urban Legends in Mysterieus België", een samenwerking tussen auteur Patrick Bernauw en de Belgian Paranormal Investigators (zie http://stadsspelen.blogspot.be/2012/10/urban-legends-in-mysterieus-belgie.html).

Later werd de MediaPlayer van Lisa Lomé aangetroffen in de Duivelsput. Hier was een zeer merkwaardige booschap op te horen, over een dwaallicht dat ze zou hebben gevolgd: http://www.bernauw.com/2012/10/van-galgenberg-tot-duivelsput-2-het.html
De MediaPlayer werd vervolgens opnieuw achtergelaten op de plek waar het apparaatje was gevonden, en toen het werd opgehaald, bleek het deze boodschap te bevatten...

26.10.12

MP 3 Moordspel/Stadsspel/Hoorspel: Mysteries van het Duivelsteen, Gent
Wat is er gebeurd met chansonnier Gerard de Duivel, die lang geleden spoorloos verdween? Pleegde hij zelfmoord? Werd hij vermoord? Is er nog wat anders aan de hand? Zijn vriend, de acteur Anton Cogen, stelt zovele jaren na datum een onderzoek in en verzamelt interviews, getuigenissen en covers van de liedjes van de "diabolische" zanger, die destijds - door omstandigheden - nooit op CD werden uitgebracht. Los jij het mysterie op? Dit is de "moorddiner"-versie van het moordspel, die gebracht kan worden in om het even welke locatie. Het enige dat je daarbij nodig hebt is deze MP3... en de oplossing natuurlijk. De MP3 Moordspel Mysteries van het Duivelsteen kan besteld worden via dit emailadres aan 53 euro. Er bestaat ook een stadsspel-versie, te spelen in Gent uiteraard; voor handleiding, draaiboek en meer info: hier! 

Deze MP3 bevat de volgende items:
1./ Inleiding door Anton Cogen in het kader van een wandeling door het Patershol.
2./ Isabel Danst, het enige liedje van Gerard de Duivel, door de artiest zelf gezongen, dat ooit officieel werd uitgebracht.
3./Anton Cogen interviewt Gilbert Leduc, de manager van Gerard de Duivel.
4./ De Onthoofdingsbrug, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Amaryllis Temmerman.
5./ De Legende van het Duivelsteen: een muzikaal hoorspel, met de stem van Anton Cogen.
6./ Bezeten Blues, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Yves Bonduelle.
7./ Isabel Degraeve legt getuigenis af over haar relatie met de duivelse chansonnier.
8./ De Ballade van Heer Halewijn: de bekende traditional werd bewerkt door Gerard de Duivel en was één van zijn favoriete songs; het lied over de middeleeuwse seriemoordenaar wordt hier vertolkt door Lieve De Schepper.
9./ Yves Bonduelle, één van de leden van de Bende van de Duivel (de naam van de groep van Gerard) legt getuigenis af.
10./ Veuve Noire, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Luc Bogaert.
11./ Motel Droomoord, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Yves Bonduelle.

Draaiboek voor de organisator van het MP3 Moordspel "Mysteries van het Duivelsteen":

1./ Bestel de MP3 met de Oplossing.

2./ Het moordspel laat zich het best organiseren als "moorddiner"; het diner is geen "must", maar maakt het wel stukken gezelliger. Je kan dit spel overal spelen waar je kan beschikken over audio apparatuur: bij jou thuis, in een kroeg, op restaurant,...

3./ Je kan dit moordspel organiseren met individuele spelers ("ieder voor zich") of in teamverband met bijvoorbeeld 3 teams van 2, 3 of 4 spelers. Je mag zoveel exemplaren aanmaken van de MP3 als je dat wil, je mag de file ook op CD zetten, enzovoort. Het is alleen ten strengste verboden de audio files geheel of afzonderlijk te verkopen of in een commerciële context te gebruiken. Hiervoor is toestemming van de rechthebbenden vereist (te verkrijgen via het emailadres) en zal desgevallend een auteursrecht worden afgesproken.

4./ Duid een spelleid(st)er aan die het moordspel organiseert. Hij/zij kan ook meedoen aan het moordspel, zolang hij/zij de Oplossing niet vooraf heeft bekeken. De organisatie zorgt ervoor dat er passende audio apparatuur aanwezig is; meer voorbereiding is niet nodig.

5./ Hoe wordt het spel gespeeld? Beluister allen tegelijk een verklaring, waarna men -- eventueel in team-verband -- gedurende een liedje onderling kan discussiëren. Men kan hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om tegenstrevers, of andere teams, op een dwaalspoor te zetten. Ook kan men het afspelen van de MP3 tijdens een liedje stilleggen, als men denkt meer tijd nodig te hebben, of omdat het eten eraan komt.

(Copyright by: Patrick Bernauw, scenario / Fernand Bernauw, muziek).

24.10.12

Urban Legends in Mysterieus België 

Urban Legends Investigated

Samen met de Belgian Paranormal Investigators start Mysterieus België met een serie Urban Legends Investigated, waarbij we op mysterieuze, mystieke en mythische plaatsen in België een onderzoek instellen naar mogelijke paranormale activiteit, die met objectieve middelen kan aangetoond worden. Bestaat er met andere woorden een verband tussen tot de verbeelding sprekende historische feiten en/of hardnekkige legenden enerzijds, en het optreden van paranormale fenomenen anderzijds? Urban Legends worden beschouwd als de moderne variant van de aloude sagen en legenden, maar we zullen heus niet alleen in steden actief zijn.

We gaan op zoek naar:

Cold Spots. Een plek in een ruimte waar de temperatuur aanzienlijk verschilt van de temperatuur die elders heerst in dezelfde ruimte. (Een entiteit heeft immers energie nodig om zich te manifesteren, en deze energie wordt uit de omgeving gehaald, zodat de temperatuur daalt. Soms is het temperatuurverschil zo groot dat je adem condenseert.)

Afwijkingen in het EMF of Electro Magnetic Field. Waar elektrische stroom doorheen trekt – weze het een apparaat of een kabel – ontstaat een elektromagnetisch veld. We treffen die ook aan in de buurt van beeldbuizen, GSM’s en draadloze toestellen. Een goede aarding zorgt ervoor dat de straling niet vrij komt. Door een slechte aansluiting, de ouderdom van het toestel of de kabel, inwerkend vocht,… kunnen de velden echter ‘lekken’. Veel zogenaamde ‘paranormale activiteit’, en de daarmee gepaard gaande klachten van fysieke of psychische aard, kunnen hierdoor verklaard worden. Vaak volstaat het de elektriciteitsleidingen of oude verdeelboxen te vernieuwen, om de klachten weg te nemen. Volgens een bepaalde theorie zou een geestelijke entiteit evenwel ook in staat zijn om een magnetisch veld te creëren, of reeds aanwezige energie gebruiken, waardoor een spanningsveld ontstaat. Een andere theorie zegt dat geestelijke entiteiten magnetisch geladen zijn, waardoor ze afwijkingen in het magnetisch veld veroorzaken. Op plaatsen waar onverklaarbare EMF-waarden worden vastgesteld, is er bijgevolg sprake van ‘paranormale activiteit’. Voor het detecteren van deze EMF-waarden worden EMF-meters gebruikt, doorgaans in combinatie met een K-2 meter. Hiermee probeert de paranormaal onderzoeker contact te leggen met de entiteit, door gerichte ja/nee vragen te stellen.

EVP’s of Electronic Voice Phenomena. Stemmen of geluiden die niet waarneembaar zijn door het menselijk oor, maar wel worden waargenomen op een opname met een digitale of analoge recorder. Bij een EVP-sessie worden allerlei vragen gesteld waarbij achteraf antwoorden of geluiden blijken opgenomen te zijn, die op het moment zelf niet hoorbaar waren. 

Een eerste expeditie vond plaats op 18 oktober 2012, met Patrick Bernauw en zijn cursisten Literaire Creatie, die naar Manifestaties van het Paranormale gingen speuren tussen Galgenberg en Duivelsput, in Affligem:

 


 

Onderneem jij ook graag een paranormale expeditie, neem dan contact op met info@inter-actief.be

 

 

 

 

17.10.12

Audio documentaire Belgische Ufo-golf 90'


Op deze link is een interessant luisterspel - of noem het een audio documentaire - terug te vinden, over de Belgische UFO-golf van 1990, gemaakt door Nick Bogaerts en Delfien Raymakers:
Luisterspel Belgische Ufo-golf 90' (Nick Bogaerts & Delfien Raymakers)

In het Nederlands zouden we een UFO overigens ook een OVO kunnen noemen (Ongeïdentificeerd Vliegend Object), en afgelopen zomer was er zo één te zien boven de fabrieksterreinen van Schotte, in Aalst. De foto is van Marc Boms.

8.10.12

Affligem: Het WondervogeltjeVuur, sta stil!


 
Volgens sommigen zou de Kluiskapel van Affligem een restant zijn van de 'eerste Affligem abdij', gesticht door Sint-Ursmarus, die in het begin van de achtste eeuw in onze streken het evangelie verkondigde. Bij een machtige oude eik en een bron bouwde hij een kluis.  Anderen situeren de stichting van de Kluiskapel op de Boekhoutberg. Bos en kapel waren hoe dan ook al in het bezit van de abdij van Affligem, toen die een tweede keer, en nu officieel, gesticht werd in de elfde eeuw. Waarschijnlijk werd de kapel gebouwd voor monniken die zich tijdens het vesten wilden terugtrekken als kluizenaars. In 1758 werd de kapel vernieuwd; wat er nu nog staat, is het koor van dat gebouw. In de tweede helft van de 20ste eeuw, toen de kapel totaal vervallen was, werd ze gerestaureerd door de “Vrienden van de Kluis”, en door de Vlaamse Toeristenbond voorzien van twee prachtige glasramen, van Frits en Monica Kieckens, die een paar straffe abdijlegenden uitbeelden.

Op het glasraam aan onze rechterkant zien we de monnik Radulfus met opgeheven armen voor de brandende abdijkerk staan. Deze 12de eeuwse monnik had al 16 jaar niet meer gesproken, men noemde hem dan ook de Zwijger. Maar voor een brand in de abdijbrouwerij wilde hij nog wel eens wat zeggen. "Vuur, sta stil!' bijvoorbeeld - waarmee de brand prompt werd gedoofd. Radulfus werd begraven in de Kluiskapel en er zouden heel wat mirakelen op zijn graf gebeurd zijn.Duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren...

 
Op het tweede glasraam zit een monnik geknield naar de hemel te staren. Achter hem zien we een boom met een vogeltje. Ooit zou een monnik namelijk door het Kluisbos gewandeld hebben, mediterend over het psalmvers: 'Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is.' - En plotseling hoorde de monnik toen een vogel zo lieflijk zingen, dat hij er alles en iedereen bij vergat. Toen hij naar het klooster terugkeerde, herkende hij niemand meer, en werd hij door niemand herkend... want hij was honderd jaar afwezig geweest.

De magisch-realistische legende van het Wondervogeltje herinnert onwillekeurig aan Rip van Winkle, een kort verhaal van de Amerikaanse auteur Washington Irving, dat zich afspeelt voor en na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De vriendelijke Rip van Winkle is van Nederlandse komaf. Hij leeft vreedzaam in de Catskill heuvels, waar hij geliefd is door iedereen, behalve zijn vrouw (omdat hij haar én zijn boederij nogal verwaarloost).  Om van haar gezeur af te zijn, loopt hij op een dag de heuvels in, waar hij na een ontmoeting met een vreemde geklede man die beweert de geest te zijn van een man die bijna twee eeuwen eerder leefde. Ze spelen een spel en drinken nogal wat alcohol, waarna Rip in de schaduw van een boom in slaap valt... en twintig jaar later ontwaakt.  Zijn vrouw is overleden, zijn vrienden hebben het dorp verlaten, er blijkt een revolutie plaatsgevonden te hebben en George Washington is nu president van een onafhankelijke staat.

Ik heb zelf nog een (korte) versie van de Legende van het Wondervogeltje gepubliceerd in de reeks Fantastisch Vlaanderen van A tot Z, die destijds verscheen in de Vlaamse Filmpjes. Maar op de site van Toerisme Affligem vertelt Ben Vermoesen een paar nog vollediger varianten na, onder de titel De monnik en het eeuwigheidsvogeltje.


 

De monnik en het eeuwigheidsvogeltje


De Vlaamse volksschrijver Jef Scheirs (Oudegem, 1885 - St. Agatha-Berchem,1960), bekend van onder meer De filosoof van Haegem, was afkomstig uit de streek en laat zijn versie van het verhaal beginnen in 1089, in een oud klooster op de Boekhoutberg. Broeder Hildebrand kan het wonder van de eeuwigheid maar niet vatten, en smeekt God hem dan toch 'een klein beetje eeuwigheid' te laten voelen. Meteen begint er 'een blinkend vogelken almachtig schoon' te zingen.  Wanneer het vogeltje weg vliegt, beseft Hildebrand dat hij zich moet haasten als hij nog op tijd in de kerk wil zijn. Maar in plaats van een klooster, vindt hij alleen nog een ruïne. Een eind verder ontdekt hij een ander klooster, maar daar herkent hij niets of niemand. Broeder portier denkt dat hij zwakzinnig is en brengt hem bij abt Fulgentius, aan wie Hildebrand uitlegt wat er is gebeurd. En bij vader abt gaat er een licht op: in zeer oude manuscript heeft hij inderdaad ooit gelezen over een broeder Hildebrand, die verdween op 2 november 850, de dag dat het klooster door de Noormannen in puin werd gelegd...
 
Een oudere versie verscheen in Gazet van Assche van zondag 16 en zondag 23 december 1906 en werd geschreven door 'een volksjongen van Meldert'. Deze keer heet de monnik Felix en begint het verhaal in 788. Op een keer stuurt de stichter van Affligem, de later heilig verklaarde Ursmarus, bij wijze van beproeving de arme pater Felix het holst van een winternacht in, om hout te hakken. Terwijl pater Felix aan het werk is, hoort hij opeens het 'zoete gezang' van een vogeltje. Betoverd door het vogeltje, volgt de monnik het dieper en dieper het bos in:

En weet wel, beste lezer, gij hebt misschien van uw ouders horen zeggen toen ter tijde was het hier bos van Asse tot Aalst, van Dendermonde tot Ninove, dus geen wonder dat daar iemand verdolen kon en dat hij onvindbaar was. Zo was het gegaan met de monnik-houtkapper, hij was in het bos verdoold en alle opzoekingen bleven vruchteloos. Doch God wilde een wonder in zijnen dienaar uitwerken, hem tonen dat het zalige genot der eeuwigheid niet kan vervelen en dat de tijd van duizend jaren waarlijk een nietigheid is, als men dien bij de eeuwigheid vergelijkt. Driehonderd jaar was de kloosterling in verrukking en als hij tot bezinnens kwam, bemerkte hij dat de zon reeds hoog geklommen was en dat het moest laat worden. Spoedig, en zonder iets verricht te hebben, wil hij naar het klooster; maar, o wonder, hij bekent zich in niets meer: de bomen die moesten dor en naakt staan, praalden nu in verrukkelijke weelde, vol bloem en lover, de vogelen zongen dat het een plezier was, in een woord, ’t was volle lente, en toch meende de kloosterling dat hij zich maar een uurken vergeten had en wilde beschaamd weg aan zijnen abt verschoning vragen omdat hij niets gedaan had en misschien nog in de kloostermis ging te laat komen. Maar neen, er is geen inkomen, hij bekent zich in niets en zoekt en blijft zoeken. Droomt hij of is hij zinneloos geworden? Hij betast zijn eigen zelven om tot de overtuiging te komen dat hij het toch is. Ja, er is geen twijfel, hij is het in persoon, hij zelf. Waar is hij? Hij weet het niet! Hij sukkelt voort, baant een weg door bramen en varing en gaat altijd maar voort met de overtuiging dat hij toch ergens uitkomen moet.

Na een hele tocht bereikt de monnik eindelijk een stad, en ziet hij daar een kerk. Hij klopt aan, en de zware poort gaat open. Een broeder, met sleutels beladen, doet hem teken binnen te komen en vraagt hem wie hij melden mag. In de spreekkamer van abt Fulgentius speelt zich vervolgens deze dialoog af:

'Hoogweerde ik ben verdoold, ‘k ken weet niet waar ik ben, of zelfs niet vanwaar ik kom.'
'Maar gij zijt pater van Affligem?'
'Gelijk gij zegt, Hoogweerde.'
'En wie is uw overste?'
'Fulcard, abt van Lobbes. Voor hem deed ik mijn professie in 780, en onder hem werd ik ook priester gewijd. Hij komt maar zelden naar Affligem en hij is ook van zin de weinige monniken die in Affligem verblijven, weder naar Lobbes te roepen.'
De abt biedt een stoel aan den wonderen monnik en verzoekt hem te gaan zitten.Hij verlaat de spreekplaats om oorkonden van Affligems eerste stichting te raadplegen. Daar op de zevende bladzijde is er waarlijk spraak van pater Felix, die den 2 december 788, na de nachtgetijden, naar het bos was gegaan om hout te kappen en nooit teruggekeerd was. (...)
De Eerbiedweerdige Abt kan zich niet meer weerhouden. Hij neemt de monnik in zijn armen, geeft hem de broederkus en verklaart hem dat hij in Affligem is en hem aanneemt als zijn zoon. (...)
'Mijn zoon,' zo spreekt de abt ten slotte, 'gij zijt drij volle eeuwen van uw klooster afwezig geweest – driehonderd jaren – en die tijd is voor u vervlogen als een niet; gij ziet dus dat de tijd, bij de eeuwigheid vergeleken volstrekt niets is...'

5.10.12

Affligem: Van Galgenberg tot Duivelsput


De vervloekte Duivelsputten
 

De Duivelsputten, gelegen op de grens van Erembodegem en Affligem (en van het vroegere graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant) zijn in feite niets anders dan eeuwenoude  zandsteengroeven, die een mooie witte steen opleverden waarmee onder meer 'heilige' bouwwerken als de eerste abdij van Affligem of de Sint-Martinuskerk van Aalst werden opgetrokken. De zandsteengroeven trokken steenkappers, beeldhouwers en werklui aan, tot zelfs uit Wallonië en Picardië, voor de ontginning en het vervoer van de zandsteen. Op die manier kunnen ook heel wat  Romaanse toponiemen uit de streek verklaard worden, zoals Mattein, Mazits of Montil. In het midden van de 18de eeuw waren de groeven uitgeput, maar de Duivelsputten en de hele Boekhoutberg getuigen nog steeds van de bedrijvigheid van weleer.

Hun naam hadden de Duivelsputten te danken aan de lijken van de misdadigers, die op het nabije Galgenveld werden opgeknoopt, en gedumpt op de Galgenberg, bij de Molenhoeve die paalt aan het Domein Verbrugghen. Er is steeds minder van de vervallen graanwindmolen uit 1827 te zien, die ook wel eens de Zwarte Molen wordt genoemd. Maar als het een beetje waait, kraken en kreunen de bomen nog altijd als weleer.  Er bestaan ook andere versies die de herkomst van de naam verklaren:  omdat de zandsteen die daar werd gewonnen, vooral diende om kerken en abdijen mee te bouwen, werd de Duivel jaloers... en trok hij al eens een arbeider in de put. Bijvoorbeeld. Hoe dan ook zwerven de geesten van de terechtgestelde misdadigers nog steeds rond in de streek - huilend, kermend en weeklagend. Boven het moeras van de Duivelsputten waren 's nachts  trouwens ook dansende dwaallichtjes te zien.

Het Galgenaas

Wie "galgenveld" zegt, zegt ook "galgenaas". Maar waar komt dat woord vandaan... en wat is een "galgenaas" eigenlijk? Het wordt verteld in een verhaal... en een lied.
 GALGENAAS

Zijn tong is zo rood
en paars is zijn vel,
hij is één duim groot
en komt recht uit de hel.
Zie zijn oogjes, ze blinken zo hevig
O en uit zijn bekje, ja daar stinkt hij heel stevig!

Het Galgenaas is op zoek naar een baas...  
        
Hij werd geboren
op een galgenveld,
ben jij uitverkoren
door deze duistere held,
geef hem dan gauw een brok wit brood
of anders dan val je hier ter plekke morsdood!

Het Galgenaas is op zoek naar een baas...

Hij spoort ze op,
verborgen schatten,
en met je stomme kop
legt hij je in de watten,
maar dan moet je hem voeden, iedere dag met je bloed
of anders dan gaat er helemaal nikske nog goed!

Het Galgenaas is op zoek naar een baas...
En ben jij een dwaas, dan vond hij die baas...


Het Spook met het Rood Mutsken

Misschien is het vanwege de nabijheid van de Duivelsputten, dat in de streek van Affligem zo veel griezelige sagen en legenden worden verteld. Zo kent men bijvoorbeeld het verhaal van de hoeve die 't Hoeksken werd genoemd, en die nog tot diep in de twintigste eeuw bezocht kon worden. Hier woonde indertijd een brave boer die, toen hij met problemen kreeg af te rekenen, beloofde dat hij zoveel zakken graan zou geven aan de armen als een zak graankorrels bevatte, op voorwaarde dat hij zijn moeilijkheden het hoofd zou bieden. Hij stierf voordat hij zijn schuld had kunnen delgen, maar verscheen daarop aan zijn kinderen en verklaarde dat hij het Rijk der Hemelen niet kon betreden vooraleer deze kwestie van de baan was. Ook de kinderen konden zijn belofte echter niet vervullen, en daarop werden ze achtervolgd door de akelige schim van de dode, die zelfs overging tot het uiten van allerlei bedreigingen. Telkens het spook verscheen, lantaarn in de hand, droeg het overigens een grote rode slaapmuts, vandaar dat hij al gauw bekend werd als Rood Mutsken. 

Uiteindelijk riepen de kinderen de hulp in van de paters van Affligem, en slaagden zij erin de kwelgeest te bezweren voor een periode van 99 jaar. Ondertussen is de laatste periode van 99 jaar alweer verstreken, en werd ook de hoeve afgebroken, maar naar verluidt is het Spook met het Rood Mutsken weer op de dool, en vraagt het aan iedereen die op zijn pad verschijnt zoveel zakken graan te geven aan de armen als een zak graankorrels bevat. Naar verluidt zou de lantaarn in de hand van het Rood Mutsken één van de vele dwaallichten zijn die bij de Duivelsputten worden waargenomen. Wie zo een dwaallicht ziet, doet er beter aan dit niet te volgen, want hij of zij zou voor eeuwig kunnen verdwalen in het rijk aan gene zijde...


Een weerkerende geest
 
Een jonge vrouw uit Hekelgem stierf in het kraambed. De volgende dag hoorde de bedroefde echtgenoot zijn pasgeboren kindje wenen, dat in de kamer naast de zijne lag. En ineens leek het ook of hij een zachte stem hoorde, net of iemand het wichtje in slaap probeerde te wiegen. De vader sprong op, keek door het sleutelgat en zag tot zijn grote verbazing zijn overleden vrouw zitten, met haar kindje op schoot. Ze overlaadde het met liefkozingen en gaf het de borst. Toen het kindje weer ingeslapen was, legde ze het voorzichtig weer in het wiegje... en loste op in het niets.

Zes weken lang heeft de dode moeder haar kindje zo de noodzakelijkste zorgen toegediend.


Kledden
Elders kent men deze kwelgeest als Kludde, maar nergens schijnt hij vaker actief te zijn geweest dan in de nabijheid van de Duivelsputten en de Galgenberg. In de ruïnes van de oude abdij van Affligem zou het monster - een soort demon uit de hel - ooit aan een lange ketting gelegen hebben. Maar toen slaagde de kwelgeest erin te ontsnappen, om het vooral 's avonds en 's nachts eenzame wandelaars of reizigers behoorlijk lastig te maken. Dan springt Kledden je bijvoorbeeld op de rug en moet je hem dragen, zo ver en zo lang hij dat wil. Hoe hard je ook springt, Kledden zal rustig blijven zitten en zijn greep pas lossen wanneer de ochtend in de lucht komt. 

Kenners weten dat Kledden geen kerkhof kan betreden (waarschijnlijk omdat de grond daar al te zeer gewijd is). De kwelgeest blijft echter geduldig wachten tot een of andere sukkel het kerkhof verlaat, om zijn pesterijen bot te vieren. Specialisten terzake zullen je ook weten te vertellen dat Kledden verschillende gedaantes kan aannemen: die van een wezel, een wolf, een wit konijntje, een lief poesje, zelfs vermomt hij zich al eens als een boom. 

Net als Lange Wapper in Antwerpen, plaagt Kledden bij voorkeur nachtbrakers en drinkebroers.


Affligem kent ook een waar gebeurd verhaal dat een veeleer sprookjesachtig karakter heeft, maar dat vertellen we een volgende keer...

 

4.10.12

Killer on the Road... in Marche-les-Dames!
Meer weten? Zie:
Cover for 'De Moord op Albert I'

 

 
Price: $24.95 USD
By MoordSpel Collectief
Published by De Scriptomanen
Words: 8,585 (approximate)
Language: Dutch
ISBN: 9781301779970De feiten rond het dodelijke ongeval van koning Albert I, in Marche-les-Dames, worden al sinds 1934 betwist. Heeft de koning zelfmoord gepleegd? Werd hij het slachtoffer van een passioneel drama? Van een politiek complot? Van een onevenwichtige? En werd er een ongeval geënsceneerd om de ware feiten te verhullen? Een moordspel op de "crime scene" zelf of in een locatie naar keuze, als moorddiner.


 

Auteur Patrick Bernauw die over het onderwerp o.a. de historische thriller "Het Illuminati Complot" publiceerde, doet samen met een aantal detectives of detective-teams een poging om tot een reconstructie te komen van de gebeurtenissen van 17 februari 1934. En we doen dat bij voorkeur op de "crime scene" zelf: Marche-les-Dames – al kan het ook in het kader van, bijvoorbeeld, een moorddiner in je favoriete restaurant.
Met het Proces-Verbaal van het Parket van Namen als uitgangspunt, en op diverse plekken die een rol spelen in deze vreemde geschiedenis, krijgen de detectives of detective teams telkens de keuze tussen drie mogelijke vragen… en dus ook drie mogelijke antwoorden. De beste vragen (en dus ook de beste antwoorden) leveren de meeste punten op. Wie iedere keer de juiste keuze maakt, ontdekt vanzelf of Albert I vermoord werd, en in dat geval: door wie en waarom!

 

Available ebook reading formats

Single purchase gains access to all formats. How to download ebooks to e-reading devices and apps.
FormatFull BookSample First 40%
Online Reading (HTML, good for sampling in web browser)BuyView sample
Kindle (.mobi for Kindle devices and Kindle apps)BuyDownload sample
Epub (Apple iPad/iBooks, Nook, Sony Reader, Kobo, and most e-reading apps including Stanza, Aldiko, Adobe Digital Editions, others)BuyDownload sample
PDF (good for reading on PC, or for home printing)BuyNo sample available
RTF (readable on most word processors)BuyNo sample available
LRF (Use only for older model Sony Readers that don't support .epub)BuyDownload sample
Palm Doc (PDB) (for Palm reading devices)BuyDownload sample
Plain Text (download) (flexible, but lacks much formatting)BuyNo sample available
Plain Text (view) (viewable as web page)BuyNo sample available