Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
23.1.14

Malemort: 08-16 - een magisch-realistisch spookverhaal in blackouts, uit Mysterieus België

Wat voorafging: Malemort 01-07 (met Inleiding)

Klik op de foto's voor een groter beeld:7.1.14

Affligem: De Hopduvel in het boerenhof


D’r stond daar vroeger een boerenhof, waar het gedurig miserie was met de koeien en de paarden. Het een stierf na het andere, en die mensen waren daar al gans door geruïneerd – niks, niks, geen kalf konden ze houden!
De miserie was begonnen toen de boer van dat boerenhof een plek tarwe had staan die gewied moest worden, want er stond nogal veel onkruid in. Een schaapherder wedde tegen die boer dat hij heel zijn kudde schapen door die plek tarwe kon laten gaan, en dat ze al het onkruid zouden afeten en geen aar tarwe aanraken.
En jazeker, de schaapherder joeg er zijn kudde schapen door, en die beten alleen het onkruid af en lieten de tarwe staan. ‘Hoe is dat nu mogelijk?’ vroeg de boer, verwonderd.
‘Dat is nu mijn kunst!’ riep de schaapherder uit, en hij zette zijn duim en wijsvinger opeen en zei: ‘Kijk, daardoor komt het!’
En de boer keek door het rondje van duim en wijsvinger, en hij zag op iedere korenaar een Hopduvelke zitten, met een zweepke in zijn hand.
‘Met zwarte kunst een weddenschap winnen, dat is niet eerlijk!’ zei de boer, en hij weigerde te betalen, en toen was dat spel dus begonnen. En ze geloofden daar in dat boerenhof dat het allemaal een gevolg was van de zwarte toverij van de schaapherder, maar dat waren daar liberalen, en vrijmetselaars – die gingen niet naar de kerk, en dan kunt ge niks doen tegen zwarte toverij. Maar goed, op de lange duur, en door al die miserie en al die accidenten, zeiden ze dan toch: ‘We zullen een keer naar Affligem gaan!’
En toen hebben ze daar dan een pater laten komen… en toen die bij de stallen van dat boerenhof aankwam en ze begon af te lezen, is die beginnen zweten, en beginnen afzien… Ge hebt er geen gedacht van… dat was verschrikkelijk!
En op een zekere plaats, daar kon die pater precies niet verder… en was het of hij strijd moest leveren met… Ja, waarmee? Wie zal het zeggen?
En ze zijn daar dan beginnen rond te zien, en toen hebben ze iets gevonden in een vlieggat. En als ge niet meer weet wat dat is, zo’n vlieggat… dan zal ik u dat zeggen, zie… Dat is dus iets in de stallen om tocht door te laten komen, en lucht te brengen in de stal.
En daar, in dat vlieggat, daar zat een dik zwart boek… 
Toont zwart boek.
En de pater van Affligem, die heeft dat toverboek genomen… en daar stonden allemaal witte bladzijden in, op één bladzijde na… En daar was een toverspreuk op geschreven…
Toont de spreuk.
En weet ge wat de pater toen gedaan heeft? Hij heeft die spreuk afgelezen… maar omgekeerd. Dus als ge u wilt laten ontduvelen, moet ge deze toverspreuk gewoon achterstevoren lezen… Probeer het maar eens!
Reciteert samen met publiek achterstevoren:

Y’ai!
Ng’ngah Yog-Sothoth!
H’ee-l’ greb f’ai’ throdog!
u aah!
Ogthrod ai’f geb’lee’h Cthulhu!
’n Gah’ng ai’Y Zhro!... Hopduvel!

Sluit het boek.
’t Schijnt dat het daar toen in dat boerenhof daar gedaan is geweest met al die miserie… Maar die mensen waren wel geruïneerd, en zijn dan rap nadien gestorven.
Maar mocht gij, nu of straks, van den Hopduvel bezeten raken… dan weet ge wat er u te doen staat hé.