Posts

Posts uit februari, 2007 tonen

Meest recente aflevering van de podcast Mysterieus België

Hasselt / Herkenrode: De Eenhoorn

Afbeelding
Een teambuilding stadsspel, fotozoektocht, schattenjacht... Op een vroege ochtend in het jaar 1182 vertrok Graaf Gerard I van Loon vanuit zijn burcht in Kuringen om op jacht te gaan in zijn bossen van Herkenrode. Groot was zijn verbazing toen hij te midden van het groen in een hut drie jonkvrouwen aantrof, in het gezelschap van een eenhoorn. Zij verklaarden de graaf dat ze zich teruggetrokken hadden van het wereldlijke gebeuren om in gebed, eenzaamheid en arbeid hun leven aan de Heer te schenken. De graaf was zo aangedaan dat hij hun een stuk van zijn domein schonk om er een abdij te bouwen. De naam Herkenrode is een samenstelling van het Keltische woord arika, het verkleinwoord van ara dat rivier betekent, en rode dat open, ontgonnen plaats betekent. Het is dus de open plaats bij de rivier – wellicht wordt hiermee verwezen naar de plek waar de drie maagden de eenhoorn aantroffen. Eén van de drie maagden heette Ingeltrude: zij werd de eerste abdis van Herkenrode, en zij koos ook

Muzikaal Moordspel Podcast in Mysterieus België