Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
28.1.10

Cambron: Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers


De voorspellingen van Nostradamus werden niet in de jaren 1550 gedaan door de beroemde ziener Nostradamus, maar wel in de periode 1323-1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De ware auteur van de Centuriën was Yves de Lessines, prior van de Cisterciënzer abdij van Cambron, in het Belgische Henegouwen.... En de teksten tonen de weg naar de Schat van de Tempeliers.Dat is tenminste de stelling die professor Rudy Cambier van de universiteit van Luik een tijdje geleden verkondigde in zijn zowel in het Engels als het Nederlands verschenen, geruchtmakende boek Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers. Volgens de taalkundige had Nostradamus plagiaat gepleegd en Yves de Lessines een versluierde geschiedenis van de Tempelorde geschreven. De Centuriën bevatten al te veel picardische en Vlaamse woorden en uitdrukkingen om iets anders te kunnen besluiten.

'Eigenlijk was het zo moeilijk niet', zegt Rudy Cambier. 'In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. Daarin zegt de schrijver wie hij is, waar hij zich bevindt, welke functie hij bekleedt, voor wie de tekst bestemd is en hoe hij moet gelezen worden.'

Met deze sleutel en na jarenlang onderzoek en analyse slaagde Cambier erin om de 'profetieën' te vertalen. Daarin bleek plotseling geen sprake meer te zijn van toekomstige rampen en ander ontij, maar van 'l'Attendu'... de Langverwachte aan wie Yves de Lessines de Schat van de Tempeliers zou overleveren. Toen de Langverwachte evenwel niet kwam opdagen,  besloot de prior de locatie en de aard van de schat op cryptische wijze neer te pennen. Het document in kwestie werd meer dan twee eeuwen later door Nostradamus uit een bibliotheek ontvreemd en wereldkundig gemaakt als een profetie…

Rudy Cambier is een van de weinige letterkundigen met een grondige kennis van het Picardisch. Dat hielp om uiteindelijk de bergplaats van de schat te achterhalen. Onderzoek heeft sindsdien aangewezen dat er zich op die plek inderdaad vaten met goud, zilver en documenten bevinden...

Lees meer:

Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers, door Rudy Cambier


19.1.10

Aalst: De Soldaat en de Duivel


LUCIFER


Een soldaat keerde terug uit een of andere oorlog. Onderweg wist hij een overval van een bende struikrovers op een oude vrouw te verijdelen, maar hierbij werd hij ernstig gewond. Hij strompelde een herberg binnen, waar hij verzorgd werd door de waard, die evenwel van de gelegenheid gebruik maakte om zijn beurs te stelen.

Toen de soldaat opgeknapt was, merkte hij dat hij bestolen was. Niemand anders dan de waard kon dit gedaan hebben, besefte hij. De soldaat trok zijn zwaard: en riep: ‘Geef mijn goud terug, waard! Of ik spijker je aan de muur!’

De waard riep er de schout bij en de arme jongen werd overmeesterd. Het kwam tot een proces. Onder de toeschouwers bevonden zich… de struikrovers. Nadat de waard had getuigd dat hij van de jongeman stank voor dank had gekregen, deden zij er nog een schepje bovenop en beweerden dat het de soldaat was die hén overvallen en bestolen had.

Die nacht in zijn cel, wachtend op zijn terechtstelling, droomde de soldaat van een man met een blauwe hoed.

‘Verkoop je ziel aan mij,’ fluisterde de man hem in het oor, ‘en ik zorg ervoor dat je vrij komt en nog lang zult leven. Ik zal zelfs een rijke vent van je maken!’

De soldaat weigerde en toen hij de volgende dag naar de galg geleid werd, keek hij een laatste maal wanhopig om zich heen. Onder de massa kijklustigen bevond zich een man met een blauwe hoed.

De soldaat knikte hem verslagen toe, als om hem te zeggen: 'Zie je nu hoe het afloopt met eerlijke mensen?’

De man met de blauwe hoed begreep zijn gebaar echter verkeerd en ontpopte zich op slag tot een welsprekend advocaat, die er met een meesterlijk betoog nog op het nippertje in slaagde de onschuld van de jongeman te bewijzen.

‘De Duivel mag me halen als er één woord waar is van wat die onbekende met zijn blauwe hoed heeft gezegd!’ schreeuwde de waard toen verontwaardigd uit.

Meteen rukte de man zijn blauwe hoed van het hoofd, zodat iedereen zijn puntvormige oren kon zien.

‘U zegt het, waard,’ grijnsde hij… en hij greep de waard vast en verdween met zijn prooi in een vuilzwarte rookwolk, een geur van solfer en pek achterlatend.

De soldaat werd vrijgelaten. En de waard?

Tsja, de waard…