Posts

Posts uit januari, 2010 tonen

Meest recente aflevering van de podcast Mysterieus België

Cambron: Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers

Afbeelding
De voorspellingen van Nostradamus werden niet in de jaren 1550 gedaan door de beroemde ziener Nostradamus, maar wel in de periode 1323-1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De ware auteur van de Centuriën was Yves de Lessines, prior van de Cisterciënzer abdij van Cambron, in het Belgische Henegouwen.... En de teksten tonen de weg naar de Schat van de Tempeliers. Dat is tenminste de stelling die professor Rudy Cambier van de universiteit van Luik een tijdje geleden verkondigde in zijn zowel in het Engels als het Nederlands verschenen, geruchtmakende boek Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers. Volgens de taalkundige had Nostradamus plagiaat gepleegd en Yves de Lessines een versluierde geschiedenis van de Tempelorde geschreven. De Centuriën bevatten al te veel picardische en Vlaamse woorden en uitdrukkingen om iets anders te kunnen besluiten. 'Eigenlijk was het zo moeilijk niet', zegt Rudy Cambier. 'In de drie eerste kwatrijnen w

Aalst: De Soldaat en de Duivel

Afbeelding
Een soldaat keerde terug uit een of andere oorlog. Onderweg wist hij een overval van een bende struikrovers op een oude vrouw te verijdelen, maar hierbij werd hij ernstig gewond. Hij strompelde een herberg binnen, waar hij verzorgd werd door de waard, die evenwel van de gelegenheid gebruik maakte om zijn beurs te stelen. Toen de soldaat opgeknapt was, merkte hij dat hij bestolen was. Niemand anders dan de waard kon dit gedaan hebben, besefte hij. De soldaat trok zijn zwaard: en riep: ‘Geef mijn goud terug, waard! Of ik spijker je aan de muur!’ De waard riep er de schout bij en de arme jongen werd overmeesterd. Het kwam tot een proces. Onder de toeschouwers bevonden zich… de struikrovers. Nadat de waard had getuigd dat hij van de jongeman stank voor dank had gekregen, deden zij er nog een schepje bovenop en beweerden dat het de soldaat was die hén overvallen en bestolen had. Die nacht in zijn cel, wachtend op zijn terechtstelling, droomde de soldaat van een man met een blauwe hoe

Muzikaal Moordspel Podcast in Mysterieus België