Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
24.7.14

Marche-les-Dames: Portaal naar een Vierde Dimensie?


"Ik heb mij enkele dagen toegelegd op het afspeuren van Marche-les-Dames met Google Earth," schrijft Gina Heitzer, bij wijze van vervolg op een eerder artikel over De Ufo boven de Rots van Albert I. "Ik ben er nu eenmaal van overtuigd dat daar opmerkelijke beelden te vinden zijn. Andermaal heb ik dan ook vreemde ontdekkingen gedaan..."
Zo viel het haar op dat in het luchtruim aan de overkant van de Rocher du Roi Albert, net boven de Rue du Chafour, een driehoekig voorwerp te zien is. "Ofwel is dit een tweede Ufo, ofwel spreken we over dezelfde Ufo... maar dan in zijn aanvliegroute naar het wormhole toe."
"Het viel mij ook op dat boven het hele rotsplateau een toch wel mystieke atmosfeer kan worden waargenomen, overeenstemmend met een foto genomen door NASA, van een wormhole."


"Op de  afbeelding kunt u duidelijk de roterende vorm zien van de vortex en de kern die opgloeit. De kern van de vortex geeft men ook soms de benaming 'de keel' - of 'de sluis'  tussen twee pilaren (zieDe Ufo boven de Rots van Albert I)."


"Spreekt de pentekening van Koning Albert I ook niet tot de verbeelding? Wie goed kijkt, ziet een kern van licht tussen twee rotspilaren... Wilde de tekenaar hier een zonsondergang mee aangeven, of zit er een andere, verborgen betekenis achter? Moeten we deze tekening niet interpreteren als de kern van de vortex?"

Albert I, staande in "de keel" van de vortex... Onwillekeurig denkt Gina Heitzer hierbij ook aan de uitspraak van Plato, als zou Atlantis zich bevinden tussen de twee zuilen - of pilaren - van Hercules, omgeven door concentrische cirkels. "Was Atlantis dan te bereiken door het centrum van een wormhole? Het doet mij denken aan het symbool van de vrijmetselaars, de twee pilaren met daartussen de trap naar de hemel, of naar een andere dimensie."
Wat Gina Heitzer ook opviel, op de website over Het Mysterie van Rennes-le-Château, is de gedetailleerde beschrijving van de Pièta van Rennes-les-Bains. We kunnen de schilderijen waarvan sprake hier niet tonen, omdat er een copyright op rust. Gelieve dus een kijkje te nemen op de website.

"In de rechterknie van Jezus zou een hazenkop te herkennen zijn," schrijft Gina, "met de volgende vermelding: In Rennes-les-Bains nabij de stroom van L’Homme Mort (= de Dode Man)  dat zich uitgestrekt richting plateau, daar bevindt zich de HAAS. 'Lièvre' betekent letterlijk 'haas', maar laat zich in deze uitdrukking beter vertalen als 'de knoop'. Of: het zoeken naar punt X op een schatkaart. Met Homme Mort wordt dan natuurlijk Christus bedoeld, op de Pièta... en een geografische locatie die zich op twee kilometer ten zuidwesten van Rennes-les-Bains bevindt."

Wat Gina Heitzer ook merkwaardig vindt aan dit schilderij, is het verborgen hoofd in de rots net boven de Heilige Maagd Maria, en de rots rechts naast haar. Ze tonen "details die ook terug te vinden zijn in het Mysterie van Marche-les-Dames." 
Maar bovenal herinnert de 'haas' of de 'knoop' - het centrum van een wormhole, het zwarte gat - natuurlijk aan het 'rabbit hole' of 'konijnenhol'. "Zou Lewis Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland, deze geheimen gekend hebben? Sommigen denken van wel, zoals uit dit artikel mag blijken."

Voor Gina Heitzer bevinden zich boven de rotsen van Marche-les-Dames en het rotsgebied van Rennes-les-Bains in Frankrijk knooppunten van sterke leylijnen, met wormholes. "Deze 'portals' zijn evenzovele doorgangen naar andere dimensies in ons heelal, waar andere en voor ons onbekende wezens en beschavingen leven. Zij gebruiken de 'portals' als snelwegen. Het verklaart alvast de talloze waarnemingen van Ufo's boven deze gebieden."
"Zou dit het antwoord zijn geweest op de vraag wat Albert I zocht op de rotsen van Marche-les-Dames? We koesteren een dogmatisch beeld van 'GOD', door het katholieke geloof of de Kerk door de eeuwen heen aan ons opgelegd. Het is in ons onderbewustzijn vastgeroest als het beeld van een op een troon gezeten God die ons zal beoordelen na onze fysieke dood. Die zal beslissen of we in het hellevuur gegooid worden of doorgelaten naar de hemelpoort. Hoevele mensen leven niet met dit angstbeeld, waardoor we vast komen te zitten op een lager niveau, niet kunnen doorstoten naar dat hogere niveau waar we wormhole reizigers kunnen worden."

We zouden dit oude godsbeeld ook kunnen vervangen door een nieuw, waarbij: 

                    G    =    GATEWAY
                    O    =   ( to ) OTHER
                    D    =    DIMENSIONS

"Wordt het dan niet duidelijk wat de houthakkers van Marche-les-Dames bedoelden met De Weg naar de Goede Goed of La Voie Royale? Bedoelden ze daar niet veeleer De Weg naar Andere Dimensies mee?"

16.7.14

Marche-les-Dames: De UFO boven de Rots van Albert I

(klik op de foto voor een groter beeld)

De combinatie Marche-les-Dames (waar koning Albert I volgens een officiële versie van "de feiten" van een rots gevallen zou zijn) en het paneel De Rechtvaardige Rechters dat even later in datzelfde jaar 1934 verdween, blijft tot de verbeelding spreken. Frans Wentholt en Karel Julien Cole  vroegen zich af of Albert I stierf in het landschap dat de gebroeders Van Eyck schilderden op het bewuste paneel. In zijn boek De Openbaring van Arsène Goedertier dat in het najaar van 2014 verschijnt (en waarop u hier nog steeds kunt voorintekenen) gaat Chris Noppe nog een hele stap verder. En in mijn lezingen op de Gentse Feesten, in het kader van het festival Duivelskunstenaars (waarvoor u hier nog steeds kunt reserveren) zal ik ook dieper ingaan op deze kwesties. Maar in dit artikel moet ik het vooral hebben over de ontdekking én de hypothese van Gina Heitzer, die mij deze week contacteerde met een fascinerende mail zoals ik die graag ontvang en publiceer - met haar toestemming - op de blog van Mysterieus België.Voor Gina Heitzer is de grote vraag: "Wat zocht koning Albert I bij de rotsen?" 

"Ten eerste viel het mij op dat onder aan de rotsen religieuze beelden staan," schrijft zij. "Jezus Christus aan het kruis, een kapelletje waarvan de deur altijd op slot is, verderop nog een soort van altaar met een kruis erop... En boven, op het rotsplateau, een weg die al eeuwenlang door houthakkers de Weg naar de Goede God wordt genoemd. Aan de overkant van de Maas staat in de voortuin van het huis recht tegenover de rots dan weer een soort van muurtje, met een kruis."

De Rocher du Roi Albert waar koning Albert zou gevallen zijn, stond vroeger overigens ook bekend als de  Rocher du Vieux / Grand Bon Dieu... en het wegeltje waar hij zijn wagen zou hebben geparkeerd, boven op het rotsplateau, werd voor zijn dood La Voie Royale genoemd, en vinden we nu op de kaarten terug als Le Chemin du Roi Albert.
Gina Heitzer vraagt zich af of we in deze new age de kruisen nog als louter religieuze tekens moeten duiden. Kunnen ze ook niet een andere betekenis hebben? Wijzen ze de rotsformatie bijvoorbeeld aan als "een energetische krachtplaats"? Plaatsen als deze werden eeuwen geleden door de kruisvaarders ("zij die kennis hadden van") gemerkt met symbolen en kruistekens. Is het kruis soms een symbool voor de plaats waar twee leylijnen elkaar kruisen?

"Nu zijn er véél verschillen in krachtplaatsen," stelt zij. "En waar meerdere lijnen samen komen of elkaar kruisen, is de energetische kracht uiteraard ook sterker. Zou het kunnen dat de symbolen op de oude landkaart van Marche-les-Dames op vrouwelijke en mannelijke energie duiden, op plaatsen waar twee magnetische velden samen komen? En dat precies op deze rots de mannelijke en vrouwelijke energie elkaar ontmoeten en een vortex, een krachtplaats, een stargate, een wormhole creëren?"

Gina Heitzer is mij voor. "Ik hoor u nu denken: pff, wat een onzin!" schrijft ze. "Maar ik zou u aanraden deze video even te bekijken. De visie van William Henry op, en zijn ontdekkingen bij oude beschavingen zoals die van de Egyptenaren zijn onthutsend. Er zijn in totaal zes filmpjes, bekijk ze alstublieft alle zes."
Dit brengt Gina Heitzer tot de hypothese dat het schilderij De Rechtvaardige Rechters bewust werd gestolen door de Illuminati. Vele kunstschilders, die "spiritueel verlicht" waren, verborgen boodschappen in hun kunstwerken, denken we maar aan da Vinci. "Krachtplaatsen worden gekenmerkt door afbeeldingen van Christus, door hoofden die in rotsen werden gekapt. Dolomiet en graniet zijn elektrische transporters van magnetische krachten. Zie ook: het mysterie van Rennes-le-Château en Mont Bugarach, waar eveneens een Christushoofd is afgebeeld, op een rotsmassief. Op deze krachtplaatsen worden voortdurend UFO's waargenomen, die we ook terugvinden op oude religieuze schilderijen." Een mooi voorbeeld is de vijftiende eeuwe  Madonna met de Heilige Johannes van Domenico Ghirlandaio:"En nu kom ik op het punt waar mijn verbazing groot werd, toen ik het ontdekte... Ik raad u aan Google Earth View te starten en met Street View aan de overkant van de Maas te gaan staan. Neem het witte huis op de hoek met de twee kanteeltjes, loop verder tot de straat aan de waterkant... U ziet daar een boompje met witte bloesem staan. Ga zo ver mogelijk op de baan naar links, en kijk nu terug naar de rotsen. Net boven de rots waar koning Albert is gevallen, ziet u een UFO. Let wel, alleen als u op de juiste plek staat, zoals ik die beschreven heb, zult u de UFO zien. Op andere plaatsen is die niet te zien." (zie afbeelding bovenaan)Toen ik opwierp dat het misschien een helicopter was, wees Gina Heitzer me op het volgende: "Wat me opvalt is dat het voorwerp of de UFO die boven de rots hangt, vergelijkbaar is met UFO's zoals je die op oude schilderijen ziet. Kijk naar de vorm: het is een rond, discusvormig voorwerp, met een pin of uitsteeksel erop. En de foto werd genomen vanop een afstand van amper 200 meter. Men zou toch denken dat, als het om een helicopter ging, het beeld een stuk duidelijker zou zijn?"

"Ik denk dat dit beeld toevallig tot stand kwam, en dat het een unicum is," vervolgt Gina. "UFO's vliegen niet in onze dimensie, dus zijn ze ook niet waarneembaar door het menselijke oog. Ze vliegen op hogere  frequenties, trillingsgolven,  zeg maar de leylijnen waarop ook de duiven zich oriënteren. Dat dit beeld zichtbaar is, moeten we wijten aan de UFO zelf, die op de rand heeft geschommeld van onze waarneembare golflengte. Vandaar ook het onduidelijke beeld van het voorwerp."  

UFO believers die nu massaal zouden afzakken naar Marche-les-Dames, hopend daar enige exemplaren te spotten, zullen dus teleurgesteld huiswaarts keren, waaschuwt Gina nog. Wel wil zij nog een poging doen mij - en de lezers van deze blog - ervan te overtuigen dat de site waar Albert I ten val zou zijn gekomen een krachtplaats is, "alhoewel ik het liever een portal noem naar hogere dimensies".  "Een portaal bevindt zich tussen twee pilaren. Het middelpunt noemt men het Oog, daar waar men het Zero Point bereikt. Hier bevinden we ons op het gebied van kwantumfysica. Ik stuur u een afbeelding mee met een symbolische voorstelling van een stargate of wormhole, zoals die door de vrijmetselaars werd gebruikt. De pilaren met daartussen de trap die naar een andere dimensie leidt, een stairway to heaven.  Het mooiste bewijs dat Koning Albert I dit portaal heeft gevonden, vinden we op de foto's waar hij met een arm links en rechts tussen de rotspilaren staat."
"De theorie dat hij vermoord zou zijn, wil ik dan ook ontkrachten. De frequentie en de hoge energiegolven die zich in zo’n portaal bevinden, maken ze niet geschikt voor gewone mensen zoals wij. Elk lichaam heeft z’n eigen frequentie of trillingsgetal. Mensen zoals u en ik resoneren op een lage frequentie, alleen de ingewijden in deze materie weten hoe hun trillingsgetal te verhogen. Tibetaanse monniken, de Katharen, de vrijmetselaars, enz... zij die deze geheime kennis hadden, gebruikten technieken als meditatie en het chanten van mantra’s om in deze staat te komen. Voor de 'gewone mens' is het betreden van zo’n hoge frequentie fysiek schadelijk, kan het zelfs dodelijk zijn. U kunt het vergelijken met een elektrisch netwerk in het lichaam dat een kortsluiting krijgt wanneer het overbelast wordt. Koning Albert was geen 'ingewijde', of lid van een geheim genootschap, anders zou hij wel op de hoogte geweest zijn van de impact."

Bevond koning Albert zich op die bewuste dag in februari 1934 in het middelpunt van het Zero Point? Kon zijn lichaam de frequentie niet aan en is hij neergestort? "Personen die wél kennis hadden van de geheime materie hebben uren beraadslaagd. Wat zouden ze met het lichaam aanvangen? De oplossing was het lijk een beetje te verplaatsen, zodat de aandacht zou afgeleid worden van de geheime plek. Er werd een muur geplaatst om nieuwsgierigen te verhinderen de rots nog af te dalen. En een eindje verder legde men een perkje aan, en een haagje met de letter A van Albert. Ingewijden weten dat dit het symbool is van de piramide... maar ook van de passer en de driehoek... de symbolen van de vrijmetselaars.""Twee piramides, twee trechters die op elkaar staan, en waarvan het middelpunt of de top het portaal is tot de geheime kennis van het AL... de gateway to heaven, de trap naar de hemel, vortex, stargate, wormhole ......welke naam u het ook geven wil."De foto's werden ter beschikking gesteld door Gina Heitzer. Wenst u met haar van gedachten te wisselen over haar hypothese, contacteer haar dan hier.

9.7.14

Patrick Bernauw met Vertellingen uit Mysterieus België op de Gentse Feesten


"De Moord op Albert I" (21 juli, 18 uur, € 7,50)

Reservaties:


In 1949 verklaarde Leonie Van den Dijck uit Onkerzele, een dorpje bij Geraardsbergen, dat haar lichaam na haar dood niet tot ontbinding zou overgaan. Eerder had de zieneres van Onkerzele al verschijningen van de Maagd Maria gehad, waren er om haar heen UFO-fenomenen opgetreden, en had ze onder andere voorspeld dat koning Albert vermoord zou worden. De officiële versie van de feiten met betrekking tot de dood van de Ridder-Koning, in februari 1934, in Marche-les-Dames, werd al van in het begin betwist. Een ongeval kan het onmogelijk geweest zijn. Werd Albert I dan het slachtoffer van een passioneel drama? Of van een politiek complot? Het spoor dat schrijver Patrick Bernauw volgde in zijn meest recente boek over de kwestie  leidt naar de Rex-beweging van Léon Degrelle... Verwacht u niet aan een saaie lezing, maar eerder aan een passioneel vertelde historische thriller!

"Mysteries van het Lam Gods" (26 juli, 18 uur, € 7,50)

Reservaties:


Waarom werd het paneel van de Rechtvaardige Rechters in 1934 gestolen uit de Sint-Baafskathedraal van Gent? Waarom wilden de nazi's dit onderdeel van het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, zo graag terug? Verbergt het nog steeds spoorloze paneel het geheim van de Tempeliers? En waar zouden we de Rechters dan wel kunnen vinden? Sinds Patrick Bernauw in 1991 de speurtocht nieuw leven inblies met Mysteries van het Lam Gods, heeft hij al diverse werken gewijd aan "het Vlaamse Monster van Loch Ness". Verwacht u niet aan een saaie lezing, maar eerder aan een historische thriller, gebracht alsof het verteltheater was. 


Een gepassioneerde vertelling over Arthur Machen, de schrijver van griezelverhalen, die met een kort verhaal in de vorm van een artikel verantwoordelijk werd voor één van de grootste mythes van de Grote Oorlog. In augustus 1914 stond het Britse leger bij het Belgische stadje Mons namelijk op het punt geheel vernietigd te worden door de Duitsers, die drie keer zo sterk waren. Tot een magisch schimmenleger aan hun zijde verscheen.

"Ik heb ze verzonnen!" bleef Machen het nadien hardnekkig herhalen. "Onzin!" zeiden de veteranen die de eerste grote slag van de Eerste Wereldoorlog overleefden. "Wij hebben de Engelen van Mons met onze eigen ogen gezien!"

Maar wat is daar precies aan de hand geweest in Mons? In deze gepassioneerde vertelling, gebaseerd op zijn nieuwe boek "Het Geslacht van de Engel", maak je niet alleen kennis met de Engelen, maar ook met de Hellehond van Mons... en "black propaganda" van de Britse geheime dienst, of ultra-moderne "psychologische operaties": PSY OPS! Deze vertellingen maken deel uit van het festival Duivelskunstenaars
van de Stijn Brouns Theater- en Filmschool
en worden ondersteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren.