Posts

Posts uit januari, 2016 tonen

Meest recente aflevering van de podcast Mysterieus België

Aalst: Utopia aan het graf van Dirk Martens...

Afbeelding
In de Sint-Martinuskerk van Aalst, bij het graf van Dirk Martens, werden door Patrick Bernauw begin januari 2016 onderstaande bewerkte 'teksten' aangetroffen... (Klik op de foto's voor een groter beeld.) 1787 A Gevonden onder de nalatenschap van eene overledene: Brieven geschreven door eenen Vlugteling, zijnen naam kan gevoeglijk verzwegen worden. De schrijver vlucht van UtOpiA naar A en waarschuwt: "De Stad A zal mij een rijke Stof van Schrijven opleveren. Ik vind hier gebruiken en zeden, die mij verwonderen en doen lachen..."  verpligt zijne geboortestad te verlaten, begon hij op eene doodsche achterkamer te A aan zijn arbeid in andere kleederen vermomd en met beschilderd aangezigt, had hij onderscheidene ontmoetingen en geraakte bij velen in haat, wijl hij de dweepzucht en de dwaasheid in zijne geschriften bespottelijk had voorgesteld; zijn handschrift werd, bij de plundering van den boekverkooper

Muzikaal Moordspel Podcast in Mysterieus België