Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
29.4.12

Aalst: Ufo Crash op fabrieksterrein Schotte, aan de KapellekensbaanOver de fabrieksterreinen van Schotte aan de Kapellekensbaan van Aalst - beroemd geworden door het boek van Louis Paul Boon - doen al een tijdje de meeste vreselijke geruchten de ronde. Urban legends... of is er meer aan de hand? Een feit is dat van twee "urban explorers" die daar op expeditie gingen, alleen dit filmpje werd teruggevonden... waarop een "soundscape" te horen is van www.nandosmusic.be... of toch niet?

Wie meer inlichtingen kan verschaffen over de identiteit en het lot van de twee vermiste urban explorers, of over de gruwelen waarvan Schotte het toneel is geweest, gelieve zich te wenden tot: tinag@teambuildings.eu

Overigens worden de fabrieksgebouwen van Schotte binnenkort afgebroken... en wordt het hele domein "gesaneerd". Eindelijk!


26.4.12

De Rechtvaardige Rechters gezocht... in een stadsspel tijdens de Gentse Feesten, voor individuele deelnemers!Een stadsspel waarin jij met een fotoboek als gids door het centrum van Gent trekt, op zoek naar de nog steeds spoorloze Rechtvaardige Rechters. Los je alle opdrachten op en vind je de Rechters ook terug?

Het spel wordt gespeeld met een fotoboek dat route en opdrachten bevat... en uiteraard ook het hele verhaal van het paneel dat in 1934 uit het Lam Gods werd gestolen, maar nog steeds niet werd teruggevonden. Dit fotoboek kun je samen met een invulformulier afhalen in de Parnassus (Oude Houtlei 122), op zaterdag 14, zondag 15 of dinsdag 17 juli om 16 uur.

Vervolgens kun je het stadsspel spelen op het moment dat jij verkiest. Het duurt zo'n drie uur. Je zult allerlei denk- en doe opdrachten, ludieke en creatieve taken tot een goed einde moeten brengen, zoals het kraken van een code, het brengen van een straatact (en die ook fotograferen), ter plaatse een onderzoek instellen, enz… Belangrijkste opdracht die als een rode lijn door het geheel loopt, is natuurlijk het terugvinden van het spoorloze paneel uit het Lam Gods.

Je stuurt jouw oplossingen + eventueel een fotoreportage van een straatact (in jpg) voor zaterdag 21 juli 24 uur op naar gentsefeesten@stadsspel.be. Je krijgt de juiste oplossingen dan na de Gentse Feesten toegestuurd, eveneens via de mail, zodat je het individueel of met jouw groep of team tegen elkaar kunt opnemen en zelf een winnaar aanduiden of een prijs voorzien.

De beste fotoreportages van de leukste straatacts worden genomineerd voor de Grote Rechtvaardige Rechters Prijs, bestaande uit een kunstwerk en een stadsspelpakket "Mysterieus België". Zij ontvangen ook een vrijkaart voor de slotmanifestatie van het BoonApartival, op 22 juli: een voorstelling van De Bende van de Boonaparten, ter waarde van 12 euro. Op deze slotmanifestatie zal uit de genomineerden dan een winna(a)r(es) worden gekozen.

Kostprijs fotoboek + invulformulier: 6 euro.
Reserveren (aanbevolen) + meer info: hier!

19.4.12

Patrick Bernauw: een hedendaagse magisch realist in Mysterieus BelgiëIn de Rare Praatjes-reeks van de Stichting Fantastische Vertellingen is de DVD Weivretni Patrick Bernauw verschenen, een uitgebreid vraaggesprek met deze Vlaamse schrijver, scenarist, hoorspel- en theatermaker.

WEIVRETNI PATRICK BERNAUW

EEN HEDENDAAGSE MAGISCH REALIST

door Max Moragie
Patrick Bernauw is een mooi voorbeeld van een auteur die zich in de loop van drie decennia op een heel eigen manier heeft ontwikkeld en toch zijn literaire wortels is trouw gebleven. Hij heeft ook een bijna Amerikaans publicatieparcours afgelegd: van marginale literaire bladen tot grote uitgeverijen en productiehuizen, een letterkundige variant van het ‘van krantenjongen tot miljonair’- verhaal. Maar tegelijk heeft Bernauw zijn ‘eenvoudige’ afkomst nooit verloochend. Hij publiceerde in 2011 bijvoorbeeld zonder poeha twee theatermonologen in de Rare Boekjes-reeks, dezelfde reeks waarin hij dertig jaar terug zijn novelle ‘Wachten op de Gastheer’ liet verschijnen.

Bernauw schreef voor televisieseries (soaps en misdaadfeuilletons), voor Vlaamse Filmpjes en jeugdboekenuitgevers, voor het theater en voor de radio. Tussendoor publiceerde hij ook nog een aantal romans en verhalenbundels, waarvan er enkele bijzonder succesvol waren en diverse herdrukken en vertalingen kregen. Vooral wanneer hij zich op de zogeheten Belgische mysteriën stortte, raakte Patrick Bernauw een gevoelige snaar bij een breed publiek. De diefstal van het paneel van de Rechtvaardige Rechters en de dood van koning Albert I gaven aanleiding tot de veelgelezen romans ‘Mysteries van het Lam Gods’ (1991) en ‘Het Illuminati Complot’ (2008). Zoals het een echte beroepsauteur betaamt diende zijn research ook voor jeugdboeken en theaterbewerkingen, de laatste in de vorm van moordspelen, waarmee Bernauw en zijn eigen gezelschap de Vlaamse steden afgaan. Echte romans, in de zin van compleet verzonnen verhalen, zijn Bernauws boeken dan ook niet. Hijzelf noemt ze het liefst ‘docudetectives’, omdat ze het midden houden tussen non-fictie en fictie. Bij veel auteurs zou een dergelijk tussengenre tot een onleesbare vis-noch-vlees brij leiden, maar Bernauw is zoveel vakman dat hij de positieve aspecten van de twee genres elkaar laat versterken. De non-fictie kant stelt hem in staat een gedegen kennis van het thema te spuien, de fictiekant geeft hem de gelegenheid, bij monde van zijn hoofdpersoon, met beide benen op de grond te blijven staan en zelfs sceptisch te zijn. Hoe fantastisch de onderwerpen en theses ook zijn die Bernauw behandelt en te berde brengt, hij wordt nooit een zwever of aanhanger van doorgedreven samenzweringstheorieën – en dat maakt zijn docudetectives zo genietbaar. Ik zeg wel met opzet ‘doorgedreven’, want de romans zijn vanzelfsprekend doortrokken van complotdenken, anders zouden ze niet spannend zijn.


 

DE SLUIZEN VAN HET ONDERBEWUSTE

Met zijn aandacht voor Mysterieus België haakt deze Oost-Vlaamse auteur aan bij een oude Vlaamse traditie: die van het magisch realisme. Als achttienjarige debutant waren zijn grote voorbeelden, naast de destijds zeer populaire Amerikaan Stephen King en de Brit Colin Wilson, Vlaamse magisch-realisten als Johan Daisne en Hubert Lampo. Het was het mysterieuze in de romans van deze oude grootmeesters dat Bernauw aansprak. Lampo en de zijnen schreven geen platte horror maar sfeervolle verhalen die de lezer de indruk gaven dat de sluizen van het onderbewuste open gingen – tijdens het schrijven zowel als tijdens het lezen. Een aantal concepten die in het hele oeuvre van Bernauw een rol spelen, zoals dat van het collectief onbewuste, ontdekte hij tijdens het lezen van Lampo’s romans. Auteurs die pas jaren later een rol zouden spelen in zijn ontwikkeling, onder wie de Brit Arthur Machen, werden hem onder de aandacht gebracht door de beschrijvingen van Lampo in diens essaybundel De Zwanen van Stonehenge. Zo bleef Bernauw zijn inspiratoren trouw: niet door verhalen te (blijven) schrijven in de oorspronkelijke stijl van het magisch realisme, maar door tijdloze thema’s en visies in een eigentijdse literaire vorm te gieten.

Of Patrick Bernauw daarnaast ook een Vlaamse Stephen King en Colin Wilson is geworden? Het enorme succes van de eerste heeft hij nooit kunnen evenaren, zelfs niet op de bescheiden Vlaamse leest. Wie wel? Voor een Vlaamse Colin Wilson valt meer te zeggen. Wilson publiceerde naast spannende romans een hele reeks werken over Mysterieus Engeland, van Stonehenge tot Jack the Ripper. Ook in dit opzicht is Bernauw zijn literaire bronnen trouw gebleven. Bij veel auteurs borrelen die een aantal jaren overdadig en drogen ze vervolgens op. Meer dan één schrijver keert zich vervolgens zelfs van die bronnen af. Bernauw lijkt er echter in geslaagd zijn bronnen vele jaren te laten doorborrelen, zonder zichzelf in de tussentijd tot een kopie te laten evolueren.

LITERAIRE DUIZENDPOTERIJ

Patrick Bernauw is nog geen vijftig. Toch omspant zijn carrière al meer dan dertig jaar. Weinig collega’s kunnen hem dat nadoen. De meeste schrijvers hebben tijdens hun studie de eerste voorzichtige stappen op het pad van de literatuur gezet en vervolgens, na jaren beroepsactiviteit in het onderwijs of de journalistiek, voor ‘de schone letteren’ gekozen. Bernauw heeft zichzelf direct in het diepe gegooid. Toen hij nog bij zijn ouders woonde en er een journalist op bezoek kwam om hem te interviewen, vroeg de reporter achteloos aan zijn moeder wat haar zoon de hele dag uitvoerde. ‘Hij typt’, luidde het laconieke antwoord. Strikt genomen was dat juist. De jonge auteur moest veel ter hand nemen om voldoende geld te verdienen. Hij schreef luisterspelen voor de BRT-radio, verhalen voor de Vlaamse Filmpjes, kinderboeken, korte verhalen voor allerhande anthologieën enzovoorts. Het sympathieke van Bernauw is dat hij zich nooit voor deze duizendpoterij heeft geschaamd en er integendeel zijn handelsmerk van heeft gemaakt. Juist omdát hij zoveel ervaring had met hoorspelen, wisten allerhande productiehuizen hem later te vinden voor scenario’s voor televisie. Precies die vroege kennismaking met jeugdliteratuur maakte later een van de meest succesvolle jeugdauteurs van hem (meestal samen met Guy Didelez). Dat wil niet zeggen dat hij alles wat hij ooit geschreven heeft nu nog goed vindt. Vooral in stilistisch opzicht beschouwt hij zijn korte verhalen uit de jaren tachtig inmiddels als achterhaald, maar de vele oefening baarde nadien wel degelijk kunst die er nog altijd wezen mag: zijn docudetectives van de voorbije twintig jaar zijn ondenkbaar zonder die vingeroefeningen uit het decennium voordien.

De hoogtijdagen van Hubert Lampo liggen al lang achter ons; Stephen King kan met pensioen en Colin Wilson is al bijna hoogbejaard. Hun thema’s en inspiratie blijven echter vitaal. Hetzelfde geldt voor de man die deze onderwerpen blijft bespelen. Vijftig is geen keerpunt in een schrijversleven. De meeste auteurs blijken dan pas op de helft van hun carrière te staan. België bevat ook nog meer dan genoeg onopgeloste mysteriën, oude en nieuwe. Als lezers kunnen we bij Patrick Bernauw reeds kennis nemen van een omvangrijk oeuvre, maar we mogen vooruitzien naar een minstens even indrukwekkende aanvulling daarop.

Max Moragie

U kunt de DVD via email of via de website bestellen voor de prijs van EUR 7,95 (excl. verzendkosten).

Weivretni Patrick Bernauw door Jeroen Kuypers; uitg. Stichting Fantastische Vertellingen, Nieuw Vennep; april 2012; ca. 1 uur; ondertitels Nederlands, Engels en Britaki; omslagillustraties Inge en Joris Heit & Bauke Muntz; het inlegboekje is van de hand van Max Moragie

16.4.12

Nieuw stadsspel: Met Jan Zonder Vrees door AntwerpenVERHAAL: Gedurende WOII maakten een aantal dieven het de Duitse bezetter in Antwerpen behoorlijk lastig. Ze noemden zich “de Kwelgeesten van Antwerpen” en lieten zich voor hun daden – en schuilnamen – dan ook inspireren door legendarische figuren uit de Antwerpse folklore. Onder aanvoering van “Jan Zonder Vrees” pleegden ze overvallen op Duitse geldtransporten, of ze roofden de kunstwerken die eerder al door de bezetter waren gestolen. Een deel van hun buit hebben ze na de oorlog bij testament nagelaten “aan wie het verdient”… 

CONCEPT: Het stadsspel start aan het Centraal Station op het tijdstip van uw keuze en eindigt drie uur later in de buurt van de Grote Markt. Verdeeld in een aantal teams en geleid door een spelboek per deelnemer, brengen de deelnemers onderweg allerlei denk- en doe opdrachten, ludieke en creatieve taken tot een goed einde, zoals het kraken van codes, het brengen van een straatact, ter plaatse een onderzoek instellen, enz... In het kader van dit stadsspel met duidelijk cultuur-toeristische inslag, leren de deelnemers de stad Antwerpen op een originele, spannende en verrassende manier beter kennen. Geschikt voor het hele gezin!

PRAKTISCH: Het doe-het-zelf pakket bestaat uit een draaiboek-met-oplossingen (PDF) voor de organisatie/spelleiding en uit een spelboek per deelnemer.

KOSTPRIJS:

Indien besteld via dit emailadres:  

Tot 9 exemplaren = 10 euro + 6% BTW/ ex.
vanaf 10 exemplaren = 5 euro + 6% BTW per exemplaar.

Indien besteld en betaald via de Lulu Webshop:

  

Deze Content heeft een Adobe Flash Player versie 8.0.0 of hoger nodig. Verkrijg Flash

14.4.12

BoonAparti FotoBewerkingsWedstrijd op Gentse FeestenBoonApartiFoto: 

de Yzerste Keizerste FotoKwestieVzw de Scriptomanen organiseert in het kader van BoonApartival, een Gentse Feesten Festival “in de geest van Louis Paul Boon”, en meer bepaald als onderdeel van de vertel- en muziektheaterproductie De Bende van de Boonaparten, een foto(bewerkings)wedstrijd  met als thema "De Yzerste Keizer van Kathedraalst".

In deze wedstrijd is artistiek nagenoeg alles toegelaten, zolang het thema maar gerespecteerd wordt. Dit dient te geschieden door één van de liederen van de Bende van de Boonaparten fotografisch te illustreren, hetzij door een live enscenering, hetzij door een “fotoshopmontage” die je wildste dromen in vervulling laat gaan.

De Grote Prijsuitreiking gaat door tijdens het zo mogelijk nog Grotere Slotfeest van het BoonApartival, en wel op de laatste voorstelling van De Bende van de Boonaparten, op 22 juli om 20.00 uur.

Het verhaal van de Yzeren Keizer & zijn Kathedraalst, en de teksten uit het Liedboek van de Bende van de Boonaparten vindt u op www.bernauw.com/2012/04/kroniek-van-de-yzeren-keizer.html

De wedstrijd start nù (u moest al begonnen zijn!) en eindigt op vrijdag de 13de juli om 24.00 uur. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u in met dit wedstrijdreglement.

  

De Grote & Vooral Zeer Fotogenieke Jury

 

Onder het voorzitterschap van McRosby (Zonder Jong) en door Natuurlijke Selectie zal een Grote, maar vooral Zeer Fotogenieke Jury samengesteld worden, aangezocht in de schoot van vzw de Scriptomanen in het algemeen, en de Bende van de Boonaparten in het bijzonder. Deze Jury zal de inzending(en) beoordelen op vlak van originaliteit, vindingrijkheid van het concept, kwaliteit van de fotobewerking, enscenering, respect voor het thema,…

Proficiat, U Hebt Gewonnen:

Op de Facebook-groep BoonApartiFoto kan iedereen zijn/haar inzendingen publiceren.

Door de Jury geselecteerde inzendingen  zullen worden gepubliceerd worden op een aantal websites van vzw de Scriptomanen, zoals:
www.stadsspelen.blogspot.com (Mysterieus België)
www.sterke-verhalen.blogspot.com (Compagnie de Ballade)

De Jury kiest uit alle inzendingen een Winnaar & de Twee Beste Verliezers. Hun werk zal worden tentoongesteld tijdens het BoonApartival. Zij ontvangen elk 2 vrijkaarten voor alle producties van het BoonApartival. De Winnaar ontvangt hier bovenop een pakket stadsspel-fotozoektochten (= fotoboeken) in de reeks “Mysterieus België”. 

Geselecteerd & Geprijsd Werk zal worden verspreid in nog nader te bepalen (promotioneel) drukwerk van vzw de Scriptomanen.

Reglement
 • Het digitale ontwerp is een montage of een foto die verband houdt met het onderwerp van de wedstrijd – "de Yzerste Keizerste FotoKwestie" – en met één van de liederen uit het Liedboek van de Bende van de Boonaparten.
 • De afbeelding bevat op zijn minst twee elementen die het onderwerp in de kijker zetten:
   • De Yzeren Keizer
   • Kathedraalst
 • Het ontwerp is een visuele voorstelling van één van de voorgestelde opdrachten.
 • Er worden geen elementen toegevoegd die auteursrechterlijk beschermd zijn. Bij twijfel mag de jury informeren naar de oorsprong van bepaalde elementen, en eventueel overgaan tot diskwalificatie.
 • Alle mogelijke fotobewerkingstechnieken zijn toegelaten.
 • Elke deelnemer kan niet meer dan 1 reeks van maximum 5 foto’s als bijlage mailen naar boonapartifoto@gmail.com 
  In deze e-mail voegt u ook uw persoonsgegevens toe (voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente , telefoonnummer).
 • De beelden mogen niet groter dan 1Megabyte zijn en dienen in JPEG te worden aangeleverd, met een minimum formaat van 800x600 pixels, en een maximum van 1500 pixels op de langste zijde.
 • De fotobewerking heeft geen boord of kader, of zichtbare signatuur. Wilt u uw werk signeren, dan kan dat door een signature te “embedden” in de JPEG bestandsvorm.
 • De beslissing van de jury is ontegensprekelijk en niet betwistbaar.
 • Alle ingezonden werken mogen op alle mogelijke manieren (in drukwerk, op het web, verwerkt in een filmpje,…) door de organisator gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
Belangrijk:
 • Uw inzending bevat geen illegale of racistische elementen, of elementen die vanwege hun aard niet gepast zijn voor publicatie.
 • Uw inzending bevat geen elementen die niet uw eigendom zijn, of die niet vrij zijn van rechten.  Het is de taak van de deelnemer uit te maken of een element gebruikt kan worden, en indien nodig de schriftelijke goedkeuring van de eigenaar te krijgen, VOORDAT men deelneemt aan de wedstrijd. (Zoek eventueel via http://search.creativecommons.org/ beeldmateriaal op dat vrij van rechten is.)6.4.12

Dulle Griet Nikki Speed op de Gentse Feesten...
De Bende van de Boonaparten, 
Gentse Feesten 14 tot 22 juli, 

Een artistieke happening "witlof & peas" uit '69
bij de 100ste verjaardag van Louis Paul Boon,
 op muziek van Compagnie de Ballade & McRosby Zonder Jong

met de uit Aalst verbannen schrijver-performer Patrick Bernauw, 
de aldaar eveneens geradbraakte Jan De Lichte
&  allerlei Fenomenale Femina's?
 Of het waar gebeurde schelmenverhaal 
van Lodewijk Boonaparte, zijn achter-achter-achterneef Pé,
de Yzeren Keizer van Kathedraalst,
 Dulle Griet Nikki Speed,of Hash Nijs? 


7 dagen lang kunstmarkt, vertel- en muziektheater,
grappen & grollen, dazen & dollen
tijdens het Gentse Feesten Festival
"in de geest van Boon":

BoonApartival!


 Alle info: 
info@inter-actief.be
LODEWIJK BOONAPARTE:
 
O mijn dulle, dulle Griet,
groter kanon bestaat er niet:
als gij op de Keizer schiet,
gaat die op de loop subiet!
Wat hebt gij een zwaar geschut:
elk schot van u is een uppercut.
De Keizer staat dan mooi voor schut
en is voor u de Kop van Jut!

NIKKI SPEED:

Ja ik ben uw dulle Griet,
nee duller Griet bestaat er niet:
eender wie die mij beziet
staat perplex en gelooft het niet.
Ik sta aan Boonapart zijn kant
voortdurend maar te waken want
breekt de Keizer het bestand,
dan schiet ik hem naar pierenland!

LODEWIJK BOONAPARTE:
O gij Nikki,  Nikki Speed!
Duller Griet bestaat er niet!

NIKKI SPEED:

Ah, uw schoonste rekwisiet
en verdedigster van ’t grondgebied!