Vielsalm: De Schat van de Doyards


In de 16de eeuw, tijdens de Godsdienstoorlogen, beroofden de Hugenoten nogal wat kerken, om ze daarna in brand te steken. Een houthakker in Bovigny raadde iedereen aan geldkoffers, juwelen, goud en andere kostbaarheden samen met de kerkschatten en de kerkklokken te begraven, op een bepaalde plek bij het Meer van de Doyards, die slechts een paar onder hen zouden kennen. De precieze bergplaats van hun schat legden ze vast in een rebus.
Groot was de woede van de rovers toen ze niets meer van waarde aantroffen: ze vielen de dorpelingen aan, en staken het dorp in brand. Toen alles weer rustig was geworden, stichtten de overlevenden een eind verderop het nieuwe Bovigny. Onder hen bevond zich niemand die de bergplaats van de schat kende, en tot nu toe is niemand er ook in geslaagd de rebus te ontraadselen…

Slaag jij erin? Ooit ging een helderziende in trance en sprak hij een merkwaardige boodschap uit, die je kunt beluisteren op de MP3. Misschien kan het ook geen kwaad je eraan te herinneren dat Céres de godin van de vruchtbaarheid is (en van het graan), Eolus de god van de wind, en Neptunus de god van de zee (en het water). Vertel mij waar de Schat van de Doyards werd verborgen en je ontvangt FRAGMENT III VAN DE FORMULE.

Speel het gezelschapsspel "Mysteries van de Macralle / De Driehoek van de Macralle" met ebook en/of MP3:Men zegt dat een schat, als zij aan de aarde werd toevertrouwd en niet door de eigenaar opgehaald, eigendom wordt van de Duivel. Ooit zouden hebzuchtige boeren de bergplaats van de Schat van de Doyards gevonden hebben… om vervolgens te moeten vaststellen dat Satan er de wacht had opgetrokken.
Een pastoor uit Bovigny dacht dat het mogelijk moest zijn Satan te verjagen met een geslaagde  duiveluitbanning. Hij nam twee kerels en in dienst en zei: ‘Bereid je erop voor om verschrikkelijke dingen te zien en te horen, die niet van deze aarde zijn… Maar weet dat jullie geen gevaar lopen, op voorwaarde dat jullie gedurende de hele operatie geen woord zullen spreken!’
Om middernacht stonden de pastoors en zijn helpers aan de oever van het meer. Zodra de pastoor de eerste woorden van zijn bezweringsformule had gesproken, stak er echter een storm op en bulderde de wind door de bomen. In de lucht leken kettingen te kletteren en werd ook het geluid van een hels vuur hoorbaar.
De twee helpers waren doodsbang, maar ze verroerden zich niet en spraken geen woord.
Toen verscheen daar, te midden van de vlammen, een creatuur dat wel iets weg had van een zwarte stier, met lange scherpe horens en een naar zwavel stinkende adem. En het volgende moment leek het of ook de schat boven water kwam borrelen. Eén van de helpers kon zijn vreugde niet meer bedwingen en riep: ‘We hebben ze!’ – Maar zie, daar schoot al een bliksem door de lucht, en met een donderend geluid veegde een wervelwind de drie mannen op en smakte ze een heel eind verder neer, bewusteloos.

Toen ze ontwaakten, scheen de zon en was van de schat geen spoor meer te bekennen. Satan was nog maar eens de sterkste gebleken…


Reacties

Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
Mysterieus België - Bol.com Top 10:

Populaire posts van deze blog

07. De Franse Kroonprins

Figy.be - Belgische Sagen, Mythen & Legenden

02. Leonie, een korte biografie