Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag hier vrijblijvend een offerte aan!
14.4.12

BoonAparti FotoBewerkingsWedstrijd op Gentse FeestenBoonApartiFoto: 

de Yzerste Keizerste FotoKwestieVzw de Scriptomanen organiseert in het kader van BoonApartival, een Gentse Feesten Festival “in de geest van Louis Paul Boon”, en meer bepaald als onderdeel van de vertel- en muziektheaterproductie De Bende van de Boonaparten, een foto(bewerkings)wedstrijd  met als thema "De Yzerste Keizer van Kathedraalst".

In deze wedstrijd is artistiek nagenoeg alles toegelaten, zolang het thema maar gerespecteerd wordt. Dit dient te geschieden door één van de liederen van de Bende van de Boonaparten fotografisch te illustreren, hetzij door een live enscenering, hetzij door een “fotoshopmontage” die je wildste dromen in vervulling laat gaan.

De Grote Prijsuitreiking gaat door tijdens het zo mogelijk nog Grotere Slotfeest van het BoonApartival, en wel op de laatste voorstelling van De Bende van de Boonaparten, op 22 juli om 20.00 uur.

Het verhaal van de Yzeren Keizer & zijn Kathedraalst, en de teksten uit het Liedboek van de Bende van de Boonaparten vindt u op www.bernauw.com/2012/04/kroniek-van-de-yzeren-keizer.html

De wedstrijd start nù (u moest al begonnen zijn!) en eindigt op vrijdag de 13de juli om 24.00 uur. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u in met dit wedstrijdreglement.

  

De Grote & Vooral Zeer Fotogenieke Jury

 

Onder het voorzitterschap van McRosby (Zonder Jong) en door Natuurlijke Selectie zal een Grote, maar vooral Zeer Fotogenieke Jury samengesteld worden, aangezocht in de schoot van vzw de Scriptomanen in het algemeen, en de Bende van de Boonaparten in het bijzonder. Deze Jury zal de inzending(en) beoordelen op vlak van originaliteit, vindingrijkheid van het concept, kwaliteit van de fotobewerking, enscenering, respect voor het thema,…

Proficiat, U Hebt Gewonnen:

Op de Facebook-groep BoonApartiFoto kan iedereen zijn/haar inzendingen publiceren.

Door de Jury geselecteerde inzendingen  zullen worden gepubliceerd worden op een aantal websites van vzw de Scriptomanen, zoals:
www.stadsspelen.blogspot.com (Mysterieus België)
www.sterke-verhalen.blogspot.com (Compagnie de Ballade)

De Jury kiest uit alle inzendingen een Winnaar & de Twee Beste Verliezers. Hun werk zal worden tentoongesteld tijdens het BoonApartival. Zij ontvangen elk 2 vrijkaarten voor alle producties van het BoonApartival. De Winnaar ontvangt hier bovenop een pakket stadsspel-fotozoektochten (= fotoboeken) in de reeks “Mysterieus België”. 

Geselecteerd & Geprijsd Werk zal worden verspreid in nog nader te bepalen (promotioneel) drukwerk van vzw de Scriptomanen.

Reglement
 • Het digitale ontwerp is een montage of een foto die verband houdt met het onderwerp van de wedstrijd – "de Yzerste Keizerste FotoKwestie" – en met één van de liederen uit het Liedboek van de Bende van de Boonaparten.
 • De afbeelding bevat op zijn minst twee elementen die het onderwerp in de kijker zetten:
   • De Yzeren Keizer
   • Kathedraalst
 • Het ontwerp is een visuele voorstelling van één van de voorgestelde opdrachten.
 • Er worden geen elementen toegevoegd die auteursrechterlijk beschermd zijn. Bij twijfel mag de jury informeren naar de oorsprong van bepaalde elementen, en eventueel overgaan tot diskwalificatie.
 • Alle mogelijke fotobewerkingstechnieken zijn toegelaten.
 • Elke deelnemer kan niet meer dan 1 reeks van maximum 5 foto’s als bijlage mailen naar boonapartifoto@gmail.com 
  In deze e-mail voegt u ook uw persoonsgegevens toe (voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente , telefoonnummer).
 • De beelden mogen niet groter dan 1Megabyte zijn en dienen in JPEG te worden aangeleverd, met een minimum formaat van 800x600 pixels, en een maximum van 1500 pixels op de langste zijde.
 • De fotobewerking heeft geen boord of kader, of zichtbare signatuur. Wilt u uw werk signeren, dan kan dat door een signature te “embedden” in de JPEG bestandsvorm.
 • De beslissing van de jury is ontegensprekelijk en niet betwistbaar.
 • Alle ingezonden werken mogen op alle mogelijke manieren (in drukwerk, op het web, verwerkt in een filmpje,…) door de organisator gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
Belangrijk:
 • Uw inzending bevat geen illegale of racistische elementen, of elementen die vanwege hun aard niet gepast zijn voor publicatie.
 • Uw inzending bevat geen elementen die niet uw eigendom zijn, of die niet vrij zijn van rechten.  Het is de taak van de deelnemer uit te maken of een element gebruikt kan worden, en indien nodig de schriftelijke goedkeuring van de eigenaar te krijgen, VOORDAT men deelneemt aan de wedstrijd. (Zoek eventueel via http://search.creativecommons.org/ beeldmateriaal op dat vrij van rechten is.)Geen opmerkingen: