Meest recente aflevering van de podcast Mysterieus België

Aalst: Utopia aan het graf van Dirk Martens...
In de Sint-Martinuskerk van Aalst, bij het graf van Dirk Martens, werden door Patrick Bernauw begin januari 2016 onderstaande bewerkte 'teksten' aangetroffen... (Klik op de foto's voor een groter beeld.)


1787
A
Gevonden onder de nalatenschap van eene overledene:
Brieven geschreven door eenen Vlugteling,
zijnen naam kan gevoeglijk verzwegen worden.


De schrijver vlucht van UtOpiA naar A
en waarschuwt:
"De Stad A zal mij een rijke Stof van Schrijven opleveren.
Ik vind hier gebruiken en zeden,
die mij verwonderen en doen lachen..." verpligt zijne geboortestad te verlaten,
begon hij op eene doodsche achterkamer te A
aan zijn arbeid

in andere kleederen vermomd en met beschilderd aangezigt,
had hij onderscheidene ontmoetingen
en geraakte bij velen in haat,
wijl hij de dweepzucht en de dwaasheid
in zijne geschriften bespottelijk had voorgesteld;
zijn handschrift werd,
bij de plundering van den boekverkooper Spanoghe te A
als een kettersch boek plegtig verbrand.


Wordt vervolgd... en wel hier!

Reacties

Muzikaal Moordspel Podcast in Mysterieus België

Populaire posts van deze blog

Figy.be - Belgische Sagen, Mythen & Legenden

02. Leonie, een korte biografie

Gent: De Zeemeermin op het Toreken

Over een DNA onderzoek op het bloed van koning Albert I in Marche-les-Dames... en wat het (niet) verklaart

Ligneuville: Monsieur et Madame Hawarden

Stad X - Stadsspel, Fotozoektocht, Quiz

Diksmuide: De Schat van Janneke Maan

Sint-Pieters Rode: Het Spookkasteel van Horst

05. De moord op koning Albert

Dendermonde: De 4 Heemskinderen