Waarom Tom R., de informant uit Satans Lied van Karl Hammer, nooit in Rennes-le-Château is geweest

Een correspondent en deskundige van het Rennes-le-Château Mysterie bezorgde onderstaande kritische opmerkingen met betrekking tot Satans Lied van Karl Hammer-Kaatee.

Ecce Agnus Dei, in de kerk gewijd aan Maria Magdalena
Rennes-le-Château

Het boek Satans Lied van auteur Karl Hammer-Kaatee pretendeert het verslag van een waargebeurd verhaal te zijn, althans zo staat het in grote letters op de cover van het boek. Hammer-Kaatee zegt zelf het boek geschreven te hebben in opdracht van een zekere Tom R. die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ondermeer voor de geallieerde inlichtingendienst en de CIA werkte. Van de CIA zou hij de opdracht gekregen hebben om op zoek te gaan naar de gestolen Rechtvaardige Rechters van het Lam Gods.


Ook Rennes-le-Château komt in Satans Lied aan bod. In het boek stelt het hoofdpersonage Tom R., die beweert het dorp in 1949 zelf te hebben bezocht, dat hij het verhaal van Rennes-le-Château heeft aangedikt als een soort van afleidingsmechanisme. Ik ben er echter van overtuigd dat de uitlatingen van Tom R. over Rennes-le-Château niet op waarheid berusten, en dat een bezoek van deze Tom R. aan Rennes-le-Château in 1949 zelfs nooit heeft plaatsgevonden. 
In het boek wordt de eerste ontmoeting van Tom R. met Rennes-le-Château uitgebreid beschreven op de bladzijdes 312 tot en met 339. Tom R. blijft in zijn beschrijvingen van het dorp echter zo oppervlakkig en algemeen, dat het moeilijk is om anachronismen en anomalieën te achterhalen. Toch vond ik in deze passage een aantal opvallende tegenstrijdigheden die mijn vermoedens omtrent een fictief bezoek van Tom R. aan Rennes-le-Château bevestigen.


  1. Op pagina 313 van Satans Lied beschrijft Tom R. zijn eerste ontmoeting met Henriette Coll, de vrouw van Noël Corbu. Bij monde van Tom R. zegt Hammer het volgende:
"Achter mij riep een vriendelijke vrouwenstem. Ik draaide me om en zag iemand van middelbare leeftijd uit een raam van een statig herenhuis leunen. Ze wuifde enthousiast dat ik even moest wachten en enkele ogenblikken later stond ze voor me. Ze stelde zich voor als Henriette en vroeg..." (Hammer-Kaatee 2006: 313).
Wat Tom R. echter niet beschreef en Hammer waarschijnlijk niet wist, was dat Henriette Coll op zevenjarige leeftijd door een kar overreden was en dat één van haar benen daarbij verbrijzeld was. Ze liep dan ook een leven lang op krukken (Simons 2005). Tenzij Henriette Coll in Rennes-le-Château op miraculeuze wijze genezen zou zijn (altijd mogelijk in deze mysterieuze streek), lijkt het me ondenkbaar dat ze 'enkele ogenblikken later' voor Tom R. kon staan (zie citaat). Tom R. zegt ook niet dat Henriette Coll gehandicapt was, wat iemand toch meteen zou opvallen en in de beschrijving van deze persoon zou opgenomen worden.
  1. Op pagina 325 van het boek informeert Tom R. bij Marie Dénarnaud naar de aanwezigheid van nazi's in Rennes-le-Château tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij doet deze navraag om te weten te komen of Oberleutenant Henry Koehn ook in Rennes-le-Château is geweest. Er staat:
"Het was me ook gelukt om naar de aanwezigheid van nazi's te informeren en Marie bevestigde dat er inderdaad eens iemand enkele malen in het dorp was geweest. Het herenhuis was toen echter nog geen hotel en ze was zijn naam vergeten. Voor mij betond er geen twijfel dat dit Koehn was geweest. Wel vond ik het vreemd dat hij kennelijk alleen was, terwijl ik verwachtte dat hij zijn cartograaf bij zich zou hebben" (Hammer-Kaatee 2006: 325).

Uit dit tekstfragment van Satans Lied blijkt duidelijk dat er volgens Marie Dénarnaud slechts één Duitser in Rennes-le-Château is geweest, mogelijk Henry Koehn. In het boek L'Héritage de l'abbé Saunière van Antoine Captier en Claire Corbu lezen we een heel ander verhaal op bladzijde 31:
"Pendant la guerre de 1945, quelques soldats allemands y avaient séjourné et mademoiselle Marie en avait gardé un mauvais souvenir car, disait-elle, "ils se sont même servis des rideaux pour faire briller leurs bottes!" (Captier & Corbu 1985: 31).
Hieruit blijkt dat er meerdere nazi's in Rennes-le-Château overnacht hebben, en dit zelfs in Villa Bethania. Ze hebben hun laarzen schoongemaakt met de gordijnen van het huis. Marie Dénarnaud heeft de Duitsers daarom verfoeid, maar in Satans Lied blijkt ze zich dit niet te herinneren. Bizar.

Ik heb met Antoine Captier persoonlijk gesproken. Met de man van Claire Corbu dus, de schoonzoon van Noël Corbu, hoteluitbater van Villa Bethania in de periode toen Tom R. daar zogezegd zou geweest zijn. Antoine Captier is geboren en getogen in Rennes-le-Château. Hij bevestigde mij dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere Duitsers aanwezig waren, ondermeer parachutisten die aan kleine kinderen - zoals Antoine - chocolade uitdeelden.
  1. Op pagina 320 van Satans Lied staat er het volgende over de dood van Saunière:
"Ik liet niets merken en vroeg hoe de priester was gestorven. Noël trok een bedenkelijk gezicht. De man kreeg een hartaanval en stierf nog dezelfde dag" (Hammer-Kaatee 2006: 320).
Saunière stierf natuurlijk niet op de dag dat hij zijn hartaanval kreeg. Over de exacte dag van Saunières hartaanval verschillen de bronnen: ofwel wordt de datum 14 januari ofwel 17 januari genoemd, maar hij stierf pas enkele dagen later op 22 januari 1917. Ofwel wijst dit op een toen nog beperkte kennis van het Rennes-le-Château-verhaal van Noël Corbu ofwel is het een hedendaagse onwetendheid van Karl Hammer op het gebied van Rennes-le-Château.


Ook een partituur.Meer over Karl Hammer(-Kaatee) in De Hamer van Thor: paperback Bol.com (€21,50) en ebook (maximum €12):
Kobo (€11,90) - met gratis preview van 20%.
Apple iBook Store - met gratis preview van 20%.
Xinxii PDF (€12,00)

Reacties

Mysterieus België

Van A tot Z: Sagen, mythen, legenden, sterke verhalen, geheimzinnige geschiedenissen, historische mysteries, feiten en fictie van Aalst tot Zwevezele, van Arlon tot Wéris! Wij organiseren voor u een stadsspel, GPS-spel, stadswandeling, detectivespel, fotozoektocht in Mysterieus België met 1 spelleider, met diverse performers, of in een doe-het-zelf pakket, in het Nederlands, Frans of Engels! Vraag via info@inter-actief.be vrijblijvend een offerte aan!
Mysterieus België - Bol.com Top 10:

Populaire posts van deze blog

07. De Franse Kroonprins

Nieuw "blackout poetry" project rond Kasteel van Verdoemenis in Aalst

02. Leonie, een korte biografie